Universiteit Leiden

nl en

FGW Blended - in coronatijd

Wat kan, wat kan een beetje en wat kan niet bij onze faculteit, in tijden van corona? Voor die vragen bieden we deze startpagina met informatie voor onze faculteit, zolang corona ons werk beheerst. We verwijzen door naar de universitaire website als dat beter is.

Zie ook de centrale corona-updates

Deze facultaire site is een aanvulling op / uitwerking van universitaire corona-informatie en -updates.

Updates

In de persconferentie is aangekondigd dat de versoepeling voor het Hoger Onderwijs, gepland voor 26 april, doorgang kan vinden indien de besmettingscijfers dit toelaten. Vanaf donderdag as zullen we nadere informatie geven over wat dit betekent voor de Universiteit Leiden. 

Lees verder bij de universitaire corona-informatie en -updates.

Op 23 maart heeft het Kabinet op de persconferentie bekend gemaakt dat -als de besmettingscijfers het toelaten- het Hoger Onderwijs per 26 april terug kan naar de situatie van vóór de lock-down, op basis van anderhalve meter. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van zelftesten. De precieze rol van de universiteiten wordt nog bepaald. De komende weken wordt de opzet met VSNU, OCW, VWS verder uitgewerkt.
Ga voor meer informatie naar het laatste nieuws en updates op de universitaire website

We zijn blij met het uitzicht op versoepeling van de maatregelen in het hoger onderwijs na 31 maart, dat door het kabinet is geschetst tijdens de laatste persconferentie. Op 23 maart zal het kabinet hun definitieve beslissing hierover bekend maken. 

Wat de overige (versoepeling van) coronamaatregelen, die het kabinet op 8 maart heeft aangekondigd, betekenen, lees je in de laatste update op de universitaire website.

Op 23 februari heeft het kabinet besloten dat de avondklok wordt verlengd tot 15 maart. Buitensport mogelijkheden worden verruimd op het USC. 
Bekijk de laatste updates over het coronavirus op de universitaire website

De lockdown in Nederland is door het kabinet verlengd t/m 2 maart. De maatregelen die op 15 december van kracht werden (zie hier), blijven dus langer gelden. Lees de toelichting op de centrale site, over de avondklok en online onderwijs tot en met 19 maart.

Zie deze mededeling op OnlinelearningFGW over Kaltura Live Room; na een update is de 'Room mode' ingesteld op 'webinar'.

Op donderdag 21 januari heeft de Tweede Kamer besloten dat er vanaf zaterdag 23 januari tot dinsdag 9 februari een avondklok geldt van 21:00 tot 04:30. Dit heeft verschillende consequenties voor het werken en studeren aan de universiteit lees je hier.

De lockdown in Nederland is door het kabinet verlengd t/m 9 februari. De maatregelen die op 15 december van kracht werden, blijven dus langer gelden. Wat dit voor de universiteit betekent, lees je hier.

Je leest daar ook de BSA is verlaagd naar 40 studiepunten.

Het coronavirus blijft zich helaas verspreiden. Gisteren zijn daarom veel nieuwe maatregelen aangekondigd en vanaf vandaag is Nederland in lockdown.
De extra maatregelen hebben ook gevolgen voor de universiteit, die staan in deze corona-update.

Daar lees je ook informatie over reiskosten en een internetvergoeding. En over studerenwerken, plechtigheden, reizen en gebouwen.

Hoe komt het onderwijs in het tweede semester eruit te zien? Veel is nog onzeker, maar de verwachting is dat de huidige maatregelen ook in februari nog zullen gelden. 

Lees deze centrale corona-update.

Zoek je naar een antwoord op een corona-gerelateerde vraag, dan kun je een e-mail sturen naar coronavragenmdw@hum.leidenuniv.nl.
We zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk bij de juiste persoon komt en we streven naar een reactie binnen vijf werkdagen.

Daarnaast wijzen we je graag nog op deze websites met corona-informatie:

Mis je informatie op een van deze sites, dan verneemt Joost van der Sluijs dat graag via communicatie@hum.leidenuniv.nl.

En heeft een van de studenten een vraag omtrent coronazaken? Zij kunnen mailen naar: coronavragenstud@hum.leidenuniv.nl

Ga je na maanden thuiswerken weer naar kantoor? Zorg er dan voor dat je je pc of laptop goed bijwerkt. Let ook op bij het opslaan van je bestanden. 
Alles over installatie en gebruik van Office 365 en OneDrive vind je op deze site.

Voor tips over het 'nieuwe werken' is deze site, o0ok van het ISSC, heel nuttig. 

Ben ik als docent verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen door de studenten?

Voor iedereen op de campus geldt het campusprotocol waarbij je nadrukkelijk wordt gevraagd je verantwoordelijk te voelen voor ieders veiligheid en gezondheid en elkaar respectvol aan te spreken als iemand zich niet aan de regels houdt. Docenten hebben daarbij de reguliere verantwoordelijkheid voor de handhaving van de orde in een lokaal. Daar valt ook het aantal studenten onder dat zich in het lokaal bevindt. Dat maximum aantal aanwezigen in een lokaal (aangegeven op de deur van de ruimte)  is vanwege de ventilatie en de 1,5 meter afstand extra van belang. De docenten zijn echter niet verantwoordelijk voor het handhaven van alle coronamaatregelen. Ben je docent en heb je vragen over het lokaal en de maximale bezetting? Wend je dan tot de onderwijsadministratie van je opleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.