Universiteit Leiden

nl en

FGW Blended - in coronatijd

Wat kan, wat kan een beetje en wat kan niet bij onze faculteit, in tijden van corona? Voor die vragen bieden we deze startpagina met informatie voor onze faculteit, zolang corona ons werk beheerst. We verwijzen door naar de universitaire website als dat beter is.

Zie ook de centrale corona-updates

Deze facultaire site is een aanvulling op / uitwerking van universitaire corona-informatie en -updates.

Updates

We zijn blij dat het kabinet heeft besloten dat de universiteiten vanaf 15 januari weer open mogen voor fysiek onderwijs. Hierbij geldt een maximale groepsgrootte van 75 en het dragen van een mondkapje is verplicht in alle ruimten. Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd wanneer en voor welk onderwijs zij naar de universiteit kunnen komen en of hun tentamen online of fysiek wordt afgenomen. Voor medewerkers blijft het thuiswerkadvies van kracht.

Sportmogelijkheden verruimd
Individueel binnen sporten, bijvoorbeeld in sportscholen, wordt weer mogelijk. Dit betekent dat er op het Universitair Sportcentrum meer mogelijkheden zijn om te sporten. Meer informatie is te vinden op de website van het USC.

Oraties en promoties
Oraties en promoties kunnen plaatsvinden met beperkte aantallen en zonder receptie.

Studieverenigingen
Studieverenigingen mogen activiteiten ondernemen indien die onder de noemer van onderwijsactiviteit kunnen worden geschaard. Aanvragen hiervoor lopen via de assessoren. 

Tweede semester
Voor het komende semester, dat start op 7 februari, geldt dat we ons voorbereiden op het geven van fysiek onderwijs. Dat betekent dat wij aan (internationale) studenten vragen zoveel mogelijk naar Leiden/Den Haag te komen en fysiek aanwezig te zijn, daar waar dat toegestaan wordt.

De belangrijkste veranderingen en maatregelen voor de Universiteit Leiden zijn:

 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. Een uitzondering hiervoor geldt bij tentamens. Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd of hun tentamen online of fysiek wordt afgenomen.
 • Waar mogelijk geldt de anderhalve meter afstand in onze gebouwen.
 • Werk zoveel mogelijk vanuit huis. Mocht je toch een goede reden hebben om naar kantoor te komen, overleg dit dan met je leidinggevende.
 • Het gebruik van een mondkapje in onze gebouwen is te allen tijde verplicht, ook wanneer je zit. Een wegwerpmondkapje (type II) heeft de voorkeur. 
  Mocht je per ongeluk geen mondkapje bij je hebben, vraag er dan een bij de receptie.
 • Wij vragen onze medewerkers en studenten om twee keer in de week preventief een zelftest te doen. Studenten en medewerkers van onze universiteit kunnen gratis zelftesten bestellen op Zelftestonderwijs.nl.
 • In onze gebouwen gelden verplichte looproutes. We vragen iedereen zich aan die routes te houden.
 • Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende frisse lucht. Alle onderwijsruimtes van de universiteit kunnen geventileerd worden conform de eisen van het RIVM en het bouwbesluit. Vrijwel overal gebeurt dit centraal via mechanische ventilatie die 's ochtends vroeg wordt aangezet. Niet alle werkruimtes en vergaderzalen, vooral in oudere gebouwen, hebben mechanische ventilatie. Daar is het belangrijk de ramen open te zetten.
 • We moedigen iedereen aan om zich te laten vaccineren en boosteren tegen het coronavirus. Studenten en medewerkers uit Leiden kunnen hiervoor terecht bij de GGD Hollands-Midden, de Haagse studenten en medewerkers bij de GGD Haaglanden.
 • Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. Volg daarom de basisregels en houd je aan de quarantainerichtlijn.

Tentamens in het USC
Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte. Een uitzondering hiervoor geldt bij tentamens. Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd of hun tentamen online of fysiek wordt afgenomen.
Verder geldt:

 • Mondkapjes tijdens tentamens zijn verplicht, ook als studenten zitten. Ook als studenten alleen zijn en zitten te wachten.
 • USC kan niet handhaven in zalen, dit is aan de surveillanten en docenten.
 • Een wegwerpmondkapje (type II) heeft de voorkeur. USC gaat/kan niet handhaven omdat het een advies betreft en omdat het type wegwerpmondkapje niet duidelijk herkennen is.
 • Tijdens eten of drinken is een mondkapje niet verplicht.
   

Op 3 januari is bekend gemaakt dat de maatregelen die zijn aangekondigd op 18 december voor het hoger onderwijs blijven gelden t/m 14 januari. Dit betekent dat het onderwijs t/m 14 januari online plaatsvindt. Tentamens en practica kunnen, indien mogelijk, fysiek doorgaan. Studenten worden hierover geïnformeerd door de opleiding. Ook staat er informatie op Brightspace.

Op 14 januari wordt er door het kabinet gekeken of versoepelingen mogelijk zijn. Tot die tijd gelden de huidige regels. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Vanwege de verlengde kerstvakantie voor basisscholen zijn er wel gevolgen voor ouders met jonge kinderen. We snappen dat dit voor ouders heel lastig kan zijn. Bespreek daarom met je leidinggevende hoe je deze periode zo plezierig en werkbaar mogelijk maakt.

Docenten en ondersteunend personeel die nodig zijn voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als tijdens de vorige keer dat de scholen waren gesloten, hun kinderen naar de kinderopvang, basisschool of buitenschoolse opvang kunnen gaan. Meer informatie over cruciale beroepen vind je op de website van de Rijksoverheid. Heb je een cruciaal beroep, dan kun je het PSSC servicepunt mailen voor een brief voor school en/of het kinderdagverblijf.

Wil je reageren op deze site, neem dan contact op met Communicatie en Marketing, Nathalie Borst of Joost van der Sluijs

Zoek je naar een antwoord op een corona-gerelateerde vraag, stuur een e-mail aan: coronavragenmdw@hum.leidenuniv.nl
Voor studenten: coronavragenstud@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.