Universiteit Leiden

nl en

Tools en ondersteuning

Onder tools en ondersteuning vind je informatie die ondersteunend kan zijn bij het geven van onderwijs. Denk aan het FLO team, Studenten services en ondersteuning, diverse tools voor onderwijs en toetsing, wet en regelgeving en inspiratie.

Het Future Learning Office (FLO team) ondersteunt het gebruik van ICT systemen en tools in het onderwijs binnen FGGA. Het FLO team combineert didactische en technische kennis. Samen met andere faculteiten en centrale ondersteuning, biedt FLO optimale ondersteuning voor docenten en ondersteunend personeel.

Het FLO team beantwoordt vragen over blended- en hybride onderwijs, het Leermanagementsysteem Brightspace, videotool Kaltura, Teams, (digitaal) toetssysteem Ans, scriptietoetsingstool en FLO onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor tools in het onderwijs.

FLO is bereikbaar via: FLO@FGGA.Leidenuniv.nl of via het Teams kanaal FGGA-FLO.  

Je kunt bij LLInC terecht voor vragen over docentprofessionalisering. LLInC ondersteunt o.a. bij het herzien van een curriculum, versterken van didactische vaardigheden, digitalisering, docenten coaching, intervisietrajecten, AI in het onderwijs en nog veel meer. Heb je vragen? Neem contact op met:

FGGA heeft diverse service en ondersteuningspunten voor studenten. Gericht op praktische vragen, ontwikkeling, community building en studentenwelzijn. Hier kan je studenten naar toe verwijzen.

OSC (Onderwijs Service)

Voor de registratie van studie- en onderwijsgegevens en organisatie van onderwijs en tentamens.

Studieadviseur

Het eerste contactpunt voor studenten die hulp nodig hebben bij de studie, zowel praktische vragen als persoonlijke studieproblemen.

Examencommissie

Voor individuele vragen: vrijstellingen en verzoekschriften.

Student Care

Online antwoord op veelgestelde studie en studentenvragen.

Mentor en tutor

De meeste bachelor opleidingen hebben een mentor of tutoraat programma.

Trail - Stagebank

Online matching tool om een stage te vinden.

POPcorner

De (fysieke) ontmoetingsplek om vaardigheden te trainen, studenten te ontmoeten en studenten kunnen zich hier actief inzetten voor een inclusieve community. Popcorner biedt: sociale activiteiten, trainingen en 1 op 1 coaching.

Siggie

Online coachingsprogramma, speciaal voor FGGA studenten voor vraagstukken als: faalangst, onzekerheid, stress, uitstelgedrag, slaapproblemen en stemmingswisselingen.

Studentenwelzijn

Webpagina Universiteit Leiden met tips & tricks, workshops en professionele hulp.

Studenteninfo FGGA

Verzamelpagina voor studentenservices FGGA

Brightspace

Brightspace is de digitale leeromgeving van Universiteit Leiden. Via Brightspace worden ook andere applicaties ontsloten.

Vragen?

Brightspace wordt ondersteund door FLO. FLO@FGGA.Leidenuniv.nl of via het Teams kanaal FGGA-FLO.  

Hier vind je instructievideo’s over Brightspace. 

Weblectures

Het FLO is verantwoordelijk voor alle weblectures van de faculteit in de collegezalen (Wijnhaven 2.01 en 2.02, Anna van Bueren 2.21 en Schouwburgstraat A0.06). Denk hierbij aan het inplannen, bewerken van de opnames achteraf en het delen van de links van deze weblectures met de docenten.

 

Online tools

Tool overzicht teaching support.

Hybride ruimtes

Vijf ruimtes in Wijnhaven en drie ruimtes op het Anna van Buerenplein zijn Hybride ruimtes. In deze ruimtes is apparatuur aanwezig waardoor het voor door de docent van werkgroepen, voorzitter van presentaties en/of vergaderingen mogelijk is om in één positie contact te hebben met alle personen in de ruimte én de personen die digitaal zijn aangesloten. Het FLO-team biedt ondersteuning voor de didactische vaardigheden om hybride onderwijs te ondersteunen.

Bij de faculteit FGGA is gekozen voor de tentamineringssoftware ANS. Dit is zeer gebruiksvriendelijke software die docenten in staat stelt om op een eenvoudige manier digitale tentamens af te nemen en digitaal na te kijken. Met tips en tricks van ANS geeft het FLO team de docent de mogelijkheid om een tentamen op te zetten naar eigen voorkeuren. Daarnaast biedt Brightspace ook mogelijkheden en varianten voor het afnemen van digitale toetsen.

Het tool overzicht van teaching support bevat ook informatie over ANS .

Met welke wetten en regels moet je rekening houden bij het geven van onderwijs. Lees er hier meer over.

Auteursrecht

Gebruik van publicaties en ander materiaal mag niet zomaar, ook niet als het alleen voor onderwijsdoeleinden is. Het Auteursrechteninformatiepunt van de Universiteitsbibliotheek heeft een website met Vuistregels voor goed gebruik van publicaties in het onderwijs.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die terug te leiden zijn tot een persoon. Lees hier meer over waar je op moet letten.

Gedragscodes

Gedragscode omgangsvormen 

Gedragscode FGGA 

Gedragscode onderwijs op afstand

Onderwijs- en Examenregelingen (OER)

Van de opleidingen bij de Faculteit Governance and Global Affairs

Regels en richtlijnen (R&R)

Van de instituten bij de Faculteit Governance and Global Affairs.

Instituut Bestuurskunde

ISGA

International Relations and Diplomacy

Liberal Arts and Sciences: global challenges

Huisregels Schriftelijke Tentamens

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.