Universiteit Leiden

nl en

Programmastructuur

Het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek is een universiteitsbreed meerjarig programma. Om ervoor te zorgen dat alles in goede banen loopt, de universiteit de juiste stappen zet en beslissingen neemt en de juiste mensen bij het programma betrokken zijn, is er een programmastructuur ontwikkeld. Die lichten we hieronder toe.

Het programma bestaat uit meerdere projectgroepen, klankbordgroepen en een studentenpoule.

Projectgroepen

Elk project binnen het programma heeft een eigen projectgroep. Die staat onder leiding van een projectleider. In de projectgroepen zitten functionarissen met bepaalde expertise en ervaring op verschillende projectonderwerpen. Zijn zijn vertegenwoordigers van faculteiten, expertisecentra en centrale diensten. 

De projectgroepen kunnen worden gezien als 'ontwerpteams'. Zij ontwikkelen de voorstellen die door andere groepen binnen het programma (bijvoorbeeld de stuurgroep of adviesgroep implementatie) getoetst worden.

Klankbordgroepen

Een klankbordgroep toetst of de projecten op de goede weg zitten. In elke klankbordgroep zijn in ieder geval studenten en docenten vertegenwoordigd. De overige samenstelling van een klankbordgroep verschilt per project en is afhankelijk van het onderwerp en de benodigde expertise.

Studentenpoule

Binnen het programma staat de student centraal. Er is een studentenpoule die op regelmatige basis gevraagd wordt mee te denken, input te leveren en tussenresultaten te toetsen.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.