Universiteit Leiden

nl en

Nieuws

Nieuwsberichten zijn te vinden onder Gedeelde content (nl) > Nieuws, of Gedeelde content (en) > News. Nieuwsberichten moeten in de juiste submap terechtkomen: hou de datum aan van publicatie van het nieuwsbericht! Als je in februari een nieuwsbericht aanmaakt over een recente gebeurenis, zet dan het bericht in Nieuws > 2019 > 02.

 

E-mailadres webredactie

Bij "Email link" kan het e-mailadres worden ingevuld van de webredactie die de betreffende pagina onderhoudt. De bezoeker kan zo rechtstreeks contact opnemen met de redactie, bijv. om een fout op een webpagina door te geven.
Ingevulde e-mailadressen worden toegevoegd aan een waardenlijst, zodat deze een volgende keer uit de lijst kunnen worden gekozen.
Het label is optioneel in te vullen.

Nieuws handleiding

Download hier de uitgebreide nieuws handleiding!

Handleiding_Hippo_Nieuws.pdf
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.