Universiteit Leiden

nl en

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief detailpagina is gebouwd voor het intern en extern kunnen verzenden van nieuwsbrieven. Vanuit deze nieuwsbrief kan worden gelinkt naar o.a. nieuwsberichten en mededelingen die zijn gepubliceerd via het Bloomreach CMS. Deze nieuwsbrief kan als webpagina worden geopend door een bezoeker, maar kan daarnaast ook als html-versie worden gedownload. Deze html-versie van de nieuwsbrief kan vervolgens via een externe tool (zoals Campaign monitor) of via de interne "bulkmailer" worden verstuurd.

voorbeeld nieuwsbrief

Aanmaken nieuwe nieuwsbrief

Nieuwsbrieven zijn te vinden onder Gedeelde content (nl) > Nieuwsbrief, of Shared content (en) > Newsletter. Maak een nieuwsbrief document aan in de juiste submap binnen de map. 

Als je met de muis over de gewenste submap beweegt, dan verschijnen er drie puntjes naast de map: klik daar op en kies Voeg nieuwe nieuwsbrief toe...

Vul vervolgens de naam van de nieuwsbrief in.

Toevoegen nieuwsbrief
Toevoegen nieuwsbrief

Nieuwsbrief detailpagina vullen

Hieronder wordt op diverse plekken verwezen naar de handleiding van de studenten- en medewerkerswebsite, deze staat hier: handleiding voor de medewerkers- en studentenwebsite

Titel    
De titel van de nieuwsbrief is dezelfde titel als die je al eerder hebt ingevuld bij het aanmaken van de nieuwsbrief. Verplicht in te vullen.

Afbeelding
Een afbeelding tonen tussen de titel en subtitel. Dit is een optioneel veld.

Subtitel
De subtitel wordt in een blauwe balk onder de titel en optioneel afbeelding getoond. Dit is een optioneel veld.

Nieuwsbrief items
In een nieuwsbrief kan je de volgende optionele items toevoegen:

  • Een nieuwsitem verwijst naar een enkel bestaand nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht moet afkomstig zijn van dezelfde site als de nieuwsbrief zelf (bijv. de medewerkerssite). Het nieuwsbericht en het design (plaatsing foto) zijn verplichte velden.
  • Een agendaitem verwijst naar een of meerdere bestaande agendaberichten. Deze agendaberichten moeten afkomstig zijn van dezelfde site als de nieuwsbrief zelf (bijv. de medewerkerssite). De titel van het agendaitem is verplicht er moet minimaal naar één agendabericht verwezen worden.
  • Een kort item verwijst naar een enkel bestaand nieuwsbericht of mededeling. De verwijzing naar een dergelijk item is verplicht. De titel van het bericht wordt groot weergegeven met eronder de klikbare tekst 'Lees verder'.
  • Een link item verwijst naar één of meerdere bestaande nieuwsberichten of mededelingen. Deze lijst met items wordt weergegeven als klikbare tekst.

Footer
De nieuwsbrief footer is een veld waarin verwezen kan worden naar een apart documenttype Nieuwsbrief footer. Deze footer is losgekoppeld van de nieuwsbrief zodat een footer ondere meerdere nieuwsbrieven gezet kan worden. De footer bestaat uit een aantal mogelijke links. Zie Nieuwsbrief footer voor meer informatie over footers.

Site
De site waarop de nieuwsbrief te vinden is (externe site, studentenwerving, medewerkers, studenten, bibliotheek). Per nieuwsbrief kan je maar één site invullen. Verplicht in te vullen.

Webpagina als HTML document

Het is mogelijk om de web-versie van de nieuwsbrief om te zetten in een HTML document. Deze HTML-versie van de nieuwsbrief kan vervolgens via een externe tool (zoals Campaign monitor) of via de interne "bulkmailer" worden verstuurd.

Om een HTML document te genereren, moet de extensie .txt toegevoegd worden aan de URL van de web-versie. Stel de URL van een nieuwsbrief is www.universiteitleiden.nl/nieuwsbrief/voorbeeld/voorbeeld. Om de HTML-versie te genereren moet hier .txt achter gezet worden, dus: www.universiteitleiden.nl/nieuwsbrief/voorbeeld/voorbeeld.txt. Afhankelijk van de gebruikte browser kan het HTML bestand direct weergegeven worden of gedownload worden als HTML bestand.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.