Universiteit Leiden

nl en

Overzichtspagina gefilterd op trefwoord

Met het contentblokje 'Content by keyword' kan een lijstje getoond worden met documenten (van een bepaald documenttype) die één of meer van de gespecificeerde keywords /trefwoorden bevatten. Dit kan zowel voor algemene als academische trefwoorden.

Onder zo'n blokje kan optioneel een meer-link worden toegevoegd. Er is geen specifiek documenttype of overzichtspagina waar die link naar toe kan gaan. Om toch een overzicht te genereren, kan een gefilterde overzichtspagina gelinkt gebruikt worden. Dit is mogelijk voor de volgende documenttypes/ overzichtspagina's (in NL en EN):

Externe website, medewerkerswebsite, studentenwebsite, bibliotheekwebsite en custom websites:

 • Agendabericht;
 • Nieuwsbericht.

Medewerkerswebsite, studentenwebsite en bibliotheekwebsite:

 • Mededeling.

Externe website:

 • Onderzoeksfaciliteit;
 • Onderzoeksoutput;
 • Onderzoeksproject;
 • Profielpagina medewerker

Studentenwerving:

 • Agendaoverzicht bachelor
 • Agendaoverzicht master

Hoe filteren op trefwoord?

Door ?keywords=[gewenst_keyword] toe te voegen aan de url van de betreffende overzichtspagina, worden de resultaten gefilterd op het gewenste trefwoord.

Wanneer je de overzichtspagina wilt filteren op meer dan één trefwoord, kun je voor ieder extra trefwoord &keywords=[extra_keyword] toevoegen aan de url.

Spaties in een trefwoord moeten in de url worden vervangen door +.

Zie de voorbeelden hieronder ter verduidelijking.

Voorbeelden van filtering op trefwoord

 • Filteren nieuwsoverzichtspagina op academisch trefwoord "grondwet": https://www.universiteitleiden.nl/nieuws?keywords=grondwet
 • Filteren wetenschappersoverzichtspagina op academisch trefwoord "grondwet": https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/overzicht?keywords=grondwet
 • Filteren agendaoverzichtspagina op algemeen trefwoord "Den Haag": https://www.universiteitleiden.nl/agenda?keywords=den+haag
 • Filteren onderzoeksfaciliteitoverzichtspagina op academisch trefwoord "genomics": https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksfaciliteiten?keywords=genomics
 • Filteren onderzoeksoutputoverzichtspagina op academisch trefwoord "genomics": https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput?keywords=genomics
 • Filteren onderzoeksoutputoverzichtspagina op academisch trefwoord "leerprocessen": https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten?keywords=leerprocessen
 • Filteren op een trefwoorden met een spatie, bijvoorbeeld "Den Haag": https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten?keywords=den+haag
 • Filteren op zowel trefwoord “grondwet” als “staansrecht”: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/overzicht?keywords=grondwet&keywords=staatsrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.