Universiteit Leiden

nl en

Blijven tonen van medewerker die uitdienst is

Wil je een wetenschapper die uitdienst is toch nog vermelden op een pagina, bijvoorbeeld als spreker of gerelateerde wetenschapper? Dat kan.

Standaard wordt iemand die niet meer werkt bij de universiteit niet meer getoond op de website. Medewerkersprofielen worden na de einddatum van het dienstverband automatisch gedepubliceerd en interne links naar de betreffende persoon worden dan niet meer getoond.

Soms wil je de naam van iemand die uitdienst is echter nog wel vermelden op de website. Bijvoorbeeld als deze persoon een interne spreker is in een agendabericht of als 'gerelateerde wetenschapper' is opgenomen.

Hieronder vind je vier verschillende scenario's die van toepassing kunnen zijn rondom de uitdiensttreding van een medewerker. Bij ieder scenario vind je de uit te voeren acties die nodig zijn om het scenario voor elkaar te krijgen.

Goed om te weten

Wanneer een uitdiensttreding vanuit SAP wordt doorgegeven aan Bloomreach, wordt het medewerkersprofiel in Bloomreach automatisch gedepubliceerd en op resigned gezet. Dit gebeurt op de einddatum van het dienstverband.

Scenario 1 

De persoon is uit dienst en hoeft niet meer getoond te worden in het blokje ‘Gerelateerde wetenschappers’.

Benodigde actie: geen, dit gebeurt automatisch.

Scenario 2

De persoon is uitdienst, maar de naam van de persoon moet nog getoond worden op de website.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer deze persoon heeft bijgedragen aan het onderzoek, gepromoveerd is, etc. De naam van de persoon wordt dan getoond, zonder functie, foto en link.

Benodigde acties:

  • Vink het veld "Tonen na uitdiensttreding" aan;
  • en publiceer het medewerkersprofiel.

Scenario 3

De persoon is uit dienst, maar de naam moet nog getoond worden met een link.

Hier kun je denken aan een link naar persoonlijke pagina op de website van een andere universiteit, waar deze persoon nu werkt.

Bewerkt het betreffende medewerkersprofiel als volgt:

  • Vink het veld "Tonen na uitdiensttreding" aan;
  • vul het veld "Link na uitdiensttreding" met de link die geopend moet worden wanneer iemand op de naam van de persoon klikt in de front-end;
  • en publiceer het medewerkersprofiel.

Scenario 4

De persoon is uit dienst gegaan (en daarbij was dan scenario 1, 2 of 3 van toepassing), maar is inmiddels weer in dienst.

De link naar de profielpagina moet dus weer getoond worden. Toelichting: het komt voor dat wetenschappers meerdere tijdelijke aanstellingen achter elkaar krijgen, waarbij soms een gat van een of meer maanden valt tussen twee aanstellingen.

Benodigde acties:

  • Het medewerkersprofiel wordt automatisch weer getoond wanneer de bezoeker klikt op een link naar de profielpagina.
  • beoordeel of de velden "Tonen na uitdiensttreding" en "Link na uitdiensttreding" gevuld mogen blijven en leeg ze wanneer dit nodig is;
  • en publiceer het medewerkersprofiel.

Let op

Wanneer je het veld "Tonen na uitdiensttreding" al had aangevinkt voor de einddatum van het dienstverband, dan blijft het medewerkersprofiel gepubliceerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.