Universiteit Leiden

nl en

Contentpagina organisatieonderdeel

Per organisatieonderdeel kan content worden ingevoerd; er moet dan altijd een “contentfolder” en daarbinnen één “contentpagina” worden gemaakt (elke folder bevat 1 pagina); per organisatieonderdeel kan een medewerkerspagina worden toegevoegd.

1. Toevoegen organisatieonderdeel indien niet aanwezig    

Ga in de mappenstructuur naar de juiste map

Mappenstructuur organisatiegids

2. Kies eerst voor “Voeg nieuwe contentfolder toe…” en kies binnen die folder voor “Voeg nieuwe contentpagina toe…” met dezelfde  naam     

Toevoegen contentfolder/-pagina

3. Kies voor Bewerk indien de contentpagina al aanwezig is    

4. Invullen Contentblok Tekstblok Tussenkop en Tekst

Je kunt meerdere Tekstblokken toevoegen om op die manier structuur in de tekst aan te brengen.    

5. Voeg extra contentblokken en aside blokken toe

Zie de aside voor mogelijke toe te voegen (aside) contentblokken.

6. Organisatieonderdeel

Kies in de taxonomiezoeker het organisatieonderdeel dat bij de betreffende ondersteunende eenheid hoort. Het is de bedoeling dat je er maar één kiest.

Doel hiervan is om een link naar deze contentpagina toe te voegen wanneer deze organisatieonderdeel wordt getoond in een Organisatie asideblokje.

CMS: veld organisatieonderdeel
Voorbeeld organisatieblok

7. E-mailadres webredactie

Bij "Email link" kan het e-mailadres worden ingevuld van de webredactie die de betreffende pagina onderhoudt. De bezoeker kan zo rechtstreeks contact opnemen met de redactie, bijv. om een fout op een webpagina door te geven.
Ingevulde e-mailadressen worden toegevoegd aan een waardenlijst, zodat deze een volgende keer uit de lijst kunnen worden gekozen.
Het label is optioneel in te vullen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.