Universiteit Leiden

nl en

Visitatierapporten

In het kader van de kwaliteitsbewaking worden opleidingen en onderzoeksprogramma’s periodiek geëvalueerd door een externe commissie in zogenoemde onderwijs- en onderzoeksvisitaties. De visitatierapporten en de bijbehorende documenten met de reactie daarop van de universiteit zijn openbaar en moeten op de website ontsloten worden.

Om dit op een gestructureerde wijze te doen is het in de Organisatiegids mogelijk om een overzichtspagina te maken met detailpagina’s per visitatie. 

1. Aanmaken visitatierapport

Ga naar de map Visitatierapporten / Assessment reports  (NL/ENG) in de organisatiegids, selecteer de juiste folder (of maak eerst een folder aan) en klik in het uitklap menu onder de ‘drie puntjes’ voor ‘voeg nieuwe visitatieraport document’ toe.

2. Geen naam

Vul vervolgens de naam van het nieuwe visitatierapport document in en druk op OK.

3. Titel

Vul hier de naam van het nieuwe visitatierapport in. Deze wordt ook getoond op de overzichtspagina.

4. Content

Hier is ruimte voor een beschrijving van het visitatierapport

5. Gedeelde tekst document

Hier kan een tekst document worden gekoppeld uit de map "Gedeelde tekst". Zie Gedeelde tekstdocument.

6. Koppel bestanden

Je kunt hier één of meer bestand(en) koppelen. Het is verplicht om minimaal 1 bestand toe te voegen.
Let op! Je kunt alleen bestanden selecteren die in de bestanden map staan.

7. Invullen categorie en organisatieonderdeel

Vul in de aside van het document tenslotte aan wat van toepassing is. De velden Categorie en Organisatieonderdeel worden gebruikt in de facetfiltering van de overzichtspagina visitatierapporten.

8. Voeg rechterkolom contentblokken toe

Zie de aside voor mogelijke toe te voegen (aside) contentblokken.

9. Klaar met invullen?

Zie Opslaan, voorbeeld bekijken en publiceren.

Banner

Functioneel beheer kan via de Channelmanager een banner toevoegen op de visitatierapport overzichtspagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.