Universiteit Leiden

nl en

Summer en Winter schools

De Summer en Winter schools resultaatpagina geeft de zittende student een overzicht van alle summer en winter schools in het buitenland waar hij/zij naartoe kan gaan.

De summer en winter schools worden op de  summer school overzichtspagina getoond in een lijst en in een Open Streetmap kaartje. Door middel van facetten is het mogelijk om te zoeken naar bepaalde summer of schools.

Op de overzichtspagina worden zowel universiteitsbrede als 'facultaire' summer schools getoond. 
De universiteit brede summer schools worden door SOZ op de website gezet. De facultaire summer schools moeten door de faculteiten zelf worden neergezet, op verzoek van de facultaire buitenlandcoördinatoren. 

In het CMS is binnen de folder 'Summer winter schools' is voor iedere faculteit een folder aangemaakt, waaraan de facultaire summer schools kunen worden toegevoegd. De mappen met continenten worden door de centrale redactie gebruikt.
NB. Dit is nog niet helemaal goed gestructureerd, want eigenlijk zouden de facultaire mappen ook mappen met continenten moeten hebben. Dit wordt op korte termijn aangepast.

Overzichtspagina summer en winter schools

Bovenin de overzichtspagina met summer en winter schools wordt een resultaten kaartje getoond, met daaronder een overzicht van de summer en winter schools. Wanneer de bezoeker op deze overzichtspagina geen facetten heeft geselecteerd zijn alle summer en winterschools zichtbaar.

Wanneer de bezoeker vervolgens een facet aanvinkt, passen zowel de resultaten lijst als het resultatenkaartje zich hierop aan. Klikken op een stad in het kaartje resulteert in een popup met detailinformatie over de school. Het is niet mogelijk (nodig) om de bezoeker door te laten klikken naar een detailpagina. Wel is er een mogelijkheid voor de redacteur om een in- of externe link toe te voegen waardoor de bezoeker wordt doorverwezen naar de betreffende link.

Op de overzichtspagina worden zowel universiteitsbrede als 'facultaire' summer schools getoond. 
De universiteit brede summer schools kunnen geselecteerd worden door geen of alle faculteitsfacetten te selecteren.
De facultaire summer schools kunnen worden getoond op de overzichtspagina door de betreffende faculteit(en) te selecteren.

Klikken op een stad in het kaartje resulteert in een popup met detailinformatie over de school

Via de Channelmanager kan Functioneel Beheer een overzichtsbanner toevoegen aan deze pagina.

De summer en winter schools folder komt alleen in de EN folder studentenwebsite voor:

https://cms.universiteitleiden.nl/?1&path=/content/documents/ul2student-en/summer-winter-schools/

Locatie CMS
Velden in het CMS

Velden in het CMS

Title
Vul hier de titel in. Verplicht veld.
University
Verplicht veld.
Country
Selecteer het land waar de summer of winterschool wordt gegeven. Verplicht veld.
City
Vul de stad in waar de summer of winterschool wordt gegeven. Verplicht veld.
Location
Kies hier of de summer of winterschool online of op locatie wordt gegeven (verplicht veld). Igv online moet nog steeds de country en city verplicht worden ingevuld, oa vanwege de overzichtskaart.
Targetgroup
Kies hier één of meer groepen waarvoor de summer of winterschool is bedoeld: Bachelor/master, Bachelor, Master of PhD. Verplicht veld.
Area of interest
Kies hier één of meer, maar maximaal drie, aandachtsgebieden die van toepassing zijn voor de summer of winter school.
Faculty
Kies hier één of meer faculteiten waarvoor de summer of winter school wordt georganiseerd. Voor universiteitsbrede summer schools moeten alle faculteiten worden aangevinkt.
Period
Kies hier de periode waarin de summer of winterschool wordt gegeven: Summer/Winter. Verplicht veld.
When
Vul hier de maand(en) in waarin de summer of winter school wordt gegeven. Verplicht veld.
Language
Vul hier de taal in waarin de summer of winter school wordt gegeven. Verplicht veld.
Text
Tekst veld voor extra info. Maximaal 250 karakters. Verplicht veld.
Link
Vul hier een in- of externe link in. Wanneer de bezoeker in de front-end klikt op de link wordt hij/ zij doorverwezen naar de betreffende link (en dus niet naar een contentpagina). In de front-end wordt op de knop standaard 'More information' getoond. Verplicht veld.
Geolocation
Via oa. Google maps kun je de coördinaten vinden van de locatie. Deze kun je invullen, waardoor op de front-end een pointer verschijnt op de kaart met de hierboven ingevulde informatie. NB. Check na publiceren van het document in de front-end of alle markers worden getoond zoals verwacht. Wanneer er een fout coördinaat wordt ingevuld (te kort of verkeerd), verdwijnen ALLE markers. Bovendien: wanneer er meerdere summerschools worden aangeboden van dezelfde universiteit, dan moeten hiervoor verschillende coördinaten worden gebruikt. Wanneer je dezelfde coördinaten gebruikt, worden niet alle markers zichtbaar. Verplicht veld.
Scholarship
Voeg hier optioneel één of meer scholarships in. Je kunt een description (max 100 karakters) en een link per scholarship tonen.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.