Universiteit Leiden

nl en

Homepage

De url van de homepage is https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/ . Deze pagina is een variant op de standaard-startpagina voor de hoofdrubrieken op de externe website. Deze  nieuwe startpagina biedt toegang tot de onderliggende startpagina’s voor bachelorwerving, masterwerving, minorwerving, ‘Over ons onderwijs’ (corporate onderwijsinformatie), e.d. Alleen centrale redacties hebben toegang tot dit document.

In Bloomreach vind je de homepage bij Studentenwerving site(nl) > SCM-Redactie en dan het bestand ‘home’. De Engelstalige versie vind je onder Studentenwervingsite(en) > SCM-Editors en het bestand ‘home’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.