Universiteit Leiden

nl en

Kennisveiligheid

Internationale samenwerking in de wetenschap brengt kansen met zich mee, maar ook risico’s. Denk bijvoorbeeld aan misbruik of diefstal van kennis, ethische kwesties die kleven aan de toepassing van onderzoeksresultaten of ongewenste inmenging die onze academische vrijheid aantast.

Niet elk vakgebied is in gelijke mate een mogelijk doelwit voor kennisdiefstal, ongewenste beïnvloeding of overdracht. Dat roept vragen op over de afweging van kansen en risico’s. Om je te ondersteunen bij complexe vragen over kennisveiligheid heeft de universiteit heeft een adviespunt Kennisveiligheid ingericht. Hier kun je terecht met vragen, bijvoorbeeld:

  • Kan een internationaal samenwerkingsverband ook leiden tot ongewenste overdracht van kennis? 

  • Is er een risico op verborgen beïnvloeding of ondermijning van de academische vrijheid? 

  • Kleven er ethische kwesties aan de samenwerking, bijvoorbeeld doordat de onderzoeksresultaten in het land van de partner misbruikt kunnen worden? 

Hoewel het adviespunt openstaat voor ieders vragen, is Kennisveiligheid iets dat je in eerste instantie met je leidinggevende, ethiekcommissie of datasteward bespreekbaar maakt. Kom je er dan niet uit? Dan denkt het adviespunt graag met je mee. Eventueel kan het adviespunt (niet-publieke) informatie opvragen bij de rijksoverheid of de veiligheidsdiensten via het Rijksloket Kennisveiligheid.

Contactgegevens: adviespuntkv@bb.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.