Universiteit Leiden

nl en

Sociale veiligheid

Het is voor de universiteit Leiden van groot belang dat haar medewerkers met plezier naar hun werk gaan en zonder belemmeringen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Een veilig werkklimaat is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Collegialiteit, en respect en werkplezier moeten een vanzelfsprekendheid zijn en op ongewenst gedrag moet alert worden gereageerd. Wij ondersteunen dat op verschillende manieren.

Meer informatie over:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.