Universiteit Leiden

nl en

Voorbereiding projectmanagement tooling onderzoeksprojecten

Binnen het programma LRS zijn we in het najaar van 2021 aan de slag gegaan met de voorbereiding van mogelijke aanschaf van projectmanagement tooling voor onderzoeksprojecten. Hierbij kijken we waar tooling ondersteuners en onderzoekers kan helpen bij het aanvragen en het (financieel) beheer en verantwoording van onderzoeksprojecten.

Fase 1 (afgerond)

In de eerste fase hebben we een inventarisatie gemaakt van de huidige en de gewenste situatie van projectmanagement tooling voor onderzoeksprojecten en advies uitgebracht over de inzet van projectmanagement tooling in de pre- en post award fase. Ben je geïnteresseerd in dit advies laat het ons even weten.

Fase 2

Van april tot en met september 2022 is gewerkt aan de ontwikkeling van een universiteitsbrede visie op de systeemarchitectuur voor projectmanagement van onderzoeksprojecten, een programma van eisen, een beknopte markconsultatie en een businesscase. Naar verwachting start in het tweede kwartaal van 2023 een Europese aanbesteding. Ben je geïnteresseerd in het eindrapport van deze fase laat het ons even weten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.