Universiteit Leiden

nl en

Financieel projectbeheer

Dit project is afgerond

Het doel van dit project is het versterken van de ondersteunende rol van projectcontrol ondersteuners bij extern gefinancierde onderzoeksprojecten in de pre-awardfase én post-awardfase, inclusief de verbetering van het proces rondom het opstellen van de projectbegroting.

Verbetering financieel projectbeheer

Om het begrotingsproces efficiënter te laten verlopen is er een begrotingsmodule ontwikkeld voor veelvoorkomende subsidies van financiers als NWO en EU. Dit levert tijdwinst op voor zowel de onderzoeker als de projectcontrol ondersteuner. Bij de ontwikkeling en het testen van de module zijn collega’s vanuit diverse domeinen nauw betrokken geweest. De begrotingsmodule is inmiddels beschikbaar gesteld aan de projectcontrol ondersteuners. 

Kennisdeling tussen projectcontrol ondersteuners wordt tijdens workshops gestimuleerd. Aan bod kwamen tot nu toe het controledossier, projectadministratie en de verschillende verantwoordelijkheden van projectcontrol. In 2021 ligt de focus op specifieke thema’s zoals het EU programma Horizon Europe, het jaarrekeningsproces en op breder vlak de ontwikkeling van competenties. 

Op de SharePoint site voor Projectcontrol, worden interne richtlijnen met betrekking tot financieel projectbeheer en Q&A’s van veelvoorkomende subsidies gedeeld, aangevuld met alle ontwikkelde templates en handleidingen. Binnen LRS worden de knowledge bases met elkaar verbonden via de Research Support Portal die in project 2 is ontwikkeld.

Om de rollen en verantwoordelijkheden van ondersteuners goed in beeld te krijgen, worden de processen in de pre- en postaward fase in kaart gebracht. Hierbij wordt bekeken welke tooling nodig is voor het optimaal kunnen uitvoeren van de werkzaamheden rondom het financieel beheer van onderzoeksprojecten. Deze activiteit dient ter voorbereiding op de mogelijke aanschaf en implementatie van projectmanagementtooling vanaf 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.