Universiteit Leiden

nl en

Ondersteuningsnetwerken

Het doel van dit LRS project is het in kaart brengen, opzetten, inrichten en toekomstbestendig maken van universiteitsbrede netwerken van onderzoeksondersteuners met daarin duidelijk afgebakende rollen en verantwoordelijkheden. Kenmerken van de deelnetwerken zijn wendbaarheid, zelforganisatie, (tijdelijke/wisselende) samenwerkingsvormen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Deze netwerken zorgen ervoor dat decentrale en centrale ondersteuners binnen diverse domeinen elkaar weten te vinden, er kennis- en expertiseuitwisseling plaatsvindt, en ondersteuners efficiënt en snel kunnen samenwerken aan het beantwoorden van complexe vragen van onderzoekers.

Binnen dit project ligt de nadruk op de rollen en verantwoordelijkheden en de netwerken van centrale en decentrale ondersteuners die werkzaam zijn binnen de domeinen subsidieadvies, financieel projectbeheer, projectmanagement, datamanagement, juridische ondersteuning en ethiek.

Het projectteam bouwt samen met ondersteuners aan een sterkere ondersteuningsketen. 

De projectuitvoering start in januari 2021 en duurt tot medio 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.