Universiteit Leiden

nl en

Ondersteuning wet- en regelgeving en ethiek

Een team experts vanuit diverse disciplines helpen onderzoeksondersteuners bij het verkrijgen van de juiste informatie over wet-, regelgeving en ethiek die van toepassing zijn op onderzoek en onderzoeksdata.

Interdisciplinair team helpt navigeren door de verplichtingen van de onderzoekscyclus  

Onderzoekers moeten bij hun onderzoek vaak rekening houden met veel verschillende wet- en regelgeving, gedragsregels en documentatie. Steeds vaker krijgen onderzoekers en onderzoeksondersteuners hierdoor te maken met complexe vragen die niet vanuit één domein beantwoord kunnen worden. Vaak betreft het een onderwerp waarbij deskundig advies nodig is op het gebied van ethiek, privacy, intellectuele eigendom, security en datamanagement. Een interdisciplinair team van experts onderzoekt hoe de toegang voor facultaire onderzoeksondersteuners tot de verschillende expertisegebieden zo gemakkelijk mogelijk kan worden gemaakt.  

Pilot complexe vraagstukken beantwoorden  

Een pilot voor het beantwoorden van complexe vraagstukken is in juli 2022 gestart. Onderzoeksondersteuners van de faculteiten Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen en Governance and Global Affairs kunnen met complexe interdisciplinaire vragen over onderzoeksdata terecht via één contactpunt via de Helpdeskportal. Hiermee wordt het voor hen gemakkelijker om antwoord te krijgen op complexe vragen. De pilot loopt tot en met oktober 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.