Universiteit Leiden

nl en

Ondersteuning wet- en regelgeving en ethiek

Bij het uitvoeren van hun werk moeten onderzoekers wet- en regelgeving, gedragsregels en andere gerelateerde documenten interpreteren en toepassen op hun werk. Inzicht krijgen in hoe deze verschillende verplichtingen in de praktijk van toepassing zijn, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën en methodologieën, kan een uitdaging zijn en veel tijd in beslag nemen. Het kan ook complexe vragen oproepen die een multidisciplinaire aanpak vereisen, waarbij deskundigen op het gebied van ethiek, privacy, intellectuele eigendom enz. moeten worden samengebracht om een advies op te stellen.

Navigeren door verplichtingen onderzoekscyclus

Prioriteit 7 van de Leiden Research Support (LRS) is gericht op het verbeteren van het vermogen van de universiteit om onderzoekers te ondersteunen bij het navigeren door deze verschillende verplichtingen gedurende de gehele onderzoekscyclus. Het doel is om lopende tooling-, beleids- en ondersteuningsinitiatieven op dit gebied op elkaar af te stemmen, te helpen bij het creëren van processen waarmee complexe vragen kunnen worden beantwoord en samen te werken met andere LRS-prioriteitsgebieden om een kennisbasis op te zetten voor onder andere juridische ondersteuning, privacy, informatiebeveiliging, intellectueel eigendom en ethiek voor onderzoeksgegevens. 

Vanaf mei zal prioriteit 7 van het LRS gefaseerd de huidige stand van zaken van de ondersteuning op dit gebied in kaart brengen, de nodige belanghebbenden bijeenbrengen en samenwerken om de zaken op elkaar af te stemmen en de nodige veranderingen door te voeren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.