Universiteit Leiden

nl en

Toegang en ondersteuning onderzoeksinfrastructuur

Het doel van dit proces is om de toegang tot de bestaande (grootschalige) onderzoeksinfrastructuur eenvoudiger te maken voor onderzoekers. We verbeteren de informatie en maken goede en heldere afspraken. Met als resultaat dat onderzoekers makkelijker toegang krijgen tot de beschikbare mogelijkheden binnen de universiteit. Binnen, maar ook buiten hun eigen faculteit, inclusief het LUMC en de verschillende instituten.

Van definitie naar inventarisatie naar advies

Het traject is verdeeld in verschillende fases: 

  1. Het opstellen van een definitie voor (grootschalige) onderzoeksinfrastructuur en nagaan in hoeverre de bestaande overzichten van de aanwezige infrastructuur binnen de Universiteit Leiden en het LUMC up-to-date zijn en worden gehouden.  
  2. Het inventariseren van de behoeftes en barrières voor onderzoekers om toegang te krijgen tot de onderzoeksinfrastructuur van de Universiteit Leiden en het LUMC. 
  3. Het opstellen van een advies over de mogelijkheden van het delen van de infrastructuur en de organisatie hiervan.  

Aan de slag: in gesprek, afstemmen en adviezen opstellen

Projectleider Johan Verweij gaat het komende jaar in gesprek met onderzoekers, beleidsmedewerkers, informatiemanagers, bestuurders en andere belanghebbenden. De resultaten van de drie fases worden op verschillende manieren verwerkt, waaronder in een plan van aanpak. Dit wordt opgeleverd aan de Stuurgroep van het LRS programma. 

Over de projectleider

Johan Verweij werkte de afgelopen zeven jaar als bestuurssecretaris en hoofd van de beleidsafdeling van de Faculteit der Geesteswetenschappen. In 2022 werkt hij voor de Directie Strategie en Academische zaken, onderdeel van het Bestuursbureau, om onder andere dit project te leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.