Universiteit Leiden

nl en

Toegang en ondersteuning onderzoeksinfrastructuur

Voor toponderzoek, voor het aanvragen van onderzoeksubsidies en voor het aantrekken van wetenschappelijk talent is de beschikbaarheid van – en toegang tot – hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur cruciaal. Daarnaast hebben onderzoekers vanwege de toename van het interdisciplinaire en interfacultaire onderzoek steeds vaker toegang nodig tot onderzoeksfaciliteiten bij andere instituten en faculteiten (incl. het LUMC).

Inventarisatie en advies

In 2022 is nagegaan hoe de bestaande overzichten van de aanwezige onderzoeksinfrastructuur binnen de universiteit en het LUMC verbeterd kunnen worden. Daarnaast zijn de behoeftes en barrières voor onderzoekers om toegang te krijgen tot de onderzoeksinfrastructuur geïnventariseerd, met een voorstel hoe en waar deze te adresseren. De korte termijn kansen lijken vooral te liggen bij de ontwikkeling van nieuwe faciliteiten, zoals de SSH-labs (trekkers: FSW/FGW).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.