Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksfinanciering

Impact op procedures voor onderzoeksfinanciering

Net als bij andere aspecten van onderzoek heeft de COVID-19-pandemie gevolgen voor de procedures voor de financiering van onderzoek. Zowel op nationaal als op Europees niveau zijn deze procedures gewijzigd. We leggen hier uit wat de gevolgen zijn voor elke fase van het financieringsproces.

Laatst aangepast op 16 juni
 

Komende deadlines

NWO

Rondes die gepauzeerd zijn gedurende de contactbeperkende maatregelen worden weer hervat. NWO zal er zorg voor dragen dat de rondes minimaal 4 maanden gepubliceerd zijn geweest (6 maanden voor complexe instrumenten). De definitieve sluitingsdatum moet minimaal twee maanden voor sluiting worden gecommuniceerd.

NWO heeft grote aanpassingen gemaakt aan de Talentenprogramma's, waardoor:

  • de tweede en derde ronde van de Rubicon worden samengevoegd met een deadline op 1 december 2020.
  • de deadline van de Veni-vooraanmeldingen verschuift van september 2020 naar januari 2021
  • de deadline van de Vidi gelijk blijft, wel zijn er verschillende aanpassingen aan de aanmeldingsprocedure van de 2020- en 2021-rondes.

Meer informatie over de veranderingen en repercusies hiervan voor lopende en aankomende rondes van de Talentenprogramma's.

Europese Commissie

Alle subsidierondes met een deadline tussen 17 maart en 15 april zijn uitgesteld. Nieuwe deadlines zullen per oproep worden aangekondigd. Kijk op de Funding & Tenders-portal van de Europese Commissie voor recente updates.

Evaluatie van de aanvragen

NWO

Lopende evaluatierondes waarbij geen interactie met de aanvragers meer nodig is, zullen volgens plan verlopen.

Geplande gesprekken worden opgeschort. NWO zoekt naar een alternatieve manier om met deze subsidies verder te gaan en informeert de aanvragers zo snel mogelijk.

NWO heeft grote aanpassingen gemaakt aan de Talentenprogramma's:

  • Voor de Veni's 2019 verschuiven de interviews naar september 2020
  • Voor de Vidi's 2019 verschuiven de interviews naar september 2020, wat mogelijk resulteert in overlap van de 2019- en 2020-rondes 

Meer informatie over de gevolgen hiervan

De reactietijden voor weerwoorden worden nu verdubbeld.

Europese Commissie

Tot nu toe zijn er nog geen wijzigingen aangebracht in de beoordeling van de aanvragen door de Europese Commissie.

Subsidie- en consortiaovereenkomsten

NWO

Onderzoekers krijgen meer tijd om hun project op te starten. Projecten met een starttermijn voor 31-12-2020 wordt automatisch verlengt tot 31-12-2020. Op verzoek van de projectleider kan verder verlenging worden aangevraagd tot het reguliere maximum plus 3 maanden (6 maanden voor projecten met een consortium en/of cofinanciering)

Volledige richtlijn voor lopend NWO-onderzoek

Europese Commissie

De Europese Commissie-procedures zullen ook gewoon doorgaan. De Europese Commissie zal verzoeken om verlenging per geval behandelen.

Lopend onderzoek en rapportage

NWO

De termijnen voor de verslaglegging over lopende projecten worden met vier maanden uitgesteld. De projecten mogen nog steeds niet van start gaan zonder de benodigde papieren.

NWO zal verzoeken tot wijziging van het onderzoeksplan verlenging van het project en/of bdugetverschuivingen zoveel mogelijk tegemoet komen. Voorwaarde hierbij is dat deze verzoeken erop gericht zijn het project af te maken binnen de inhoudelijke kaders en het budget van het onderzoeksproject en dat de aangestelde promovendie onderzoek doen dat leidt tot een proefschrift.

De projectleider dient zo snel mogelijk NWO te informeren over niet geleverde cofinanciering om passende maatregelen te treffen.

Volledige richtlijn lopend NWO-onderzoek

Europese Commissie

U kunt de 'Overmacht'-clausule in uw contract opnemen om uw project tijdelijk stop te zetten. De universiteit onderzoekt de gevolgen hiervan voor onderzoeksprojecten. Neem contact op met Luris als u hier vragen over hebt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de corona response-pagina van NWO of kijk op het European Research Area (ERA) coronaplatform.

Ga voor een overzicht van de laatste wijzigingen naar de Research Funding SharePoint-omgeving van Luris.

Andere vragen?

Als je nog andere vragen heeft, kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen of neem anders contact op met het Research Development-team van Luris door een e-mail te sturen naar grants@luris.nl, of benader direct een van de subsidieverstrekkers. Als je financiële vragen hebt over je project, neem dan contact op met je projectcontroller/accountmanager binnen de faculteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.