Universiteit Leiden

nl en

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 juni 2020 kunnen promoties weer worden gehouden met een beperkt aantal fysieke aanwezigen. De promoties zullen worden gehouden in het Klein Auditorium van ons Academiegebouw. Overige belangstellenden kunnen de verdediging volgen via een livestream. Zie voor alle details het Protocol promoties in coronatijd.

Wij begrijpen heel goed dat hierover veel vragen en onzekerheid bestaan, vooral voor PhD’s en postdocs met contracten die niet meer (tijdelijk) verlengd kunnen worden. Een beslissing hierover ligt echter niet alleen bij onze universiteit. Samen met andere universiteiten (in VSNU-verband) en in overleg met de landelijke overheid vindt afstemming plaats over wat te doen met tijdelijk gefinancierd onderzoek dat door corona vertraagt. Als je financiële vragen hebt over je project, neem dan contact op met je projectcontroller/accountmanager binnen de faculteit.

Lees ook:

In deze crisistijd waarin we thuiswerken, volgt eenieder zoveel mogelijk het normale werkpatroon en datzelfde geldt ook voor tijdschrijven. Mocht je vragen hebben over tijdschrijven, neem dan u contact opnemen met je projectcontroller/accountmanager binnen de faculteit.

Luris, het subsidie- adviesbureau van de universiteit Leiden is nog steeds bereikbaar voor advies op het gebied van subsidieaanvragen. Ook staan ze klaar om vragen te beantwoorden over de impact van de COVID-19-situatie op het aanvraagproces. Neem rechtstreeks contact op met een van de adviseurs van Luris, of stuur een e-mail naar grants@luris.nlAls je financieel gerelateerde vragen hebt bij een subsidieaanvraag, neem dan contact op met je projectcontroller/accountmanager binnen de faculteit.

Wij begrijpen dat hierover onzekerheid kan ontstaan. Een beslissing over verblijfsvergunningen kan echter niet door de universiteit gemaakt worden. Het Ministerie van OCW is bezig de mogelijkheden te onderzoeken.

Kijk voor vragen over het combineren van thuiswerken met de privésituatie in het dossier thuiswerken.

Tot nader order blijft de hoofdregel dat we thuiswerken. De RIVM-richtlijnen zijn hierin leidend. In een aantal gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk bij kritische processen en vitale functies zoals dierverzorging, corona-gerelateerd onderzoek, langlopend laboratoriumonderzoek dat niet gestaakt kan worden zonder grootschalig verlies van gegevens en het in werking houden van cruciale onderzoeksapparatuur. De decaan stelt binnen bovenstaande kaders vast voor welk onderzoek een uitzondering geldt. 

Onderzoek dat bijdraagt aan de bestrijding van Corona wordt, met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften maximaal gefaciliteerd. In alle gevallen worden passende veiligheidsmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld toegangscontrole, aanwezigheidsregistratie en beperking van het aantal personen per ruimte.

Op de pagina 'reisadviezen voor studenten en medewerkers' staat wat de maatregelen precies betekenen voor dienstreizen.

Zie de pagina COVID-19 protocols van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Deze en ander tips staan in het dossier thuiswerken.

Neem met specifieke onderzoeksgerelateerde vragen contact op met je directe supervisor.

Kijk voor alle overige informatie over het coronavirus en de maatregelen van de Universiteit Leiden in ons algemene Coronavirus-dossier. Bel met algemene vragen over het virus met de informatielijn van het RIVM. Het telefoonnummer is: 0800-1351.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.