Universiteit Leiden

nl en

Updates

Nieuwe SSH-labs in Sylviusgebouw in gebruik vanaf 4 september 2023

Op 4 september 2023 worden de nieuwe Sylvius SSH-labs als onderdeel van de Social Sciences & Humanities labs in gebruik genomen. In de afgelopen maanden heeft niet alleen het bouwbedrijf, maar hebben ook collega’s uit de betrokken instituten hard gewerkt om dit volgens planning mogelijk te maken.  

Mijlpaal

We zijn blij dat deze eerste mijlpaal van het SSH-labs project behaald is. Hiermee geven we een nieuwe impuls aan de verdere intensivering van interdisciplinaire samenwerking binnen het SSH-domein. Zo blijven we de hoge kwaliteit van het gedragswetenschappelijk onderzoek garanderen. 

Komende maanden verdere uitwerking

Een belangrijk onderdeel van het project is de centralisatie en het delen van onderzoeks-infrastructuur. Dit is meteen ook het meest uitdagende deel, waar op dit moment alle aandacht van het projectteam en de werkgroepen naartoe gaat. Het verder uitwerken en implementeren hiervan vindt komende maanden plaats. De officiële feestelijke opening zal daarom op een later moment plaatsvinden. 

Informatie en beschikbaarheid

Op 4 september 2023 starten de eerste onderzoeken in het nieuwe lab. Onderzoekers van de partnerinstituten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en instituten LUCL en LUCDH van de Faculteit der Geesteswetenschappen kunnen met ingang van september ook labaanvragen indienen via labsupport-ssh@leidenuniv.nl.  

Met vriendelijk groet,

Rolf Oosterloo
Portefeuillehouder Bedrijfsvoering Faculteit der Sociale Wetenschappen

Saskia Goedhard
Directeur Bedrijfsvoering Faculteit der Geesteswetenschappen

Onderdeel van het SSH-labs-plan is de bouw van nieuwe laboratoriumruimtes in het Sylviusgebouw, waarvan de bouw momenteel in de laatste fase verkeert. In juni worden deze nieuwe Sylvius-laboratoria opgeleverd, waarna de installatie van technische voorzieningen en meubilair zal plaatsvinden. Wij verwachten dat de eerste labs rond september 2023 in het Sylvius beschikbaar zullen zijn voor gebruik. Een deel van de onderzoeksfaciliteiten in het Pieter de la Courtgebouw zal in de loop van het project gefaseerd verplaatst worden naar de nieuwe SSH-labs in het Sylviusgebouw. De labs op de Humanities Campus blijven ongewijzigd.

Transitiefase

De fase is aangebroken waarin de plannen voor de transitie kunnen worden gemaakt. In dit proces wordt rekening gehouden met een efficiënte manier van beheer om het gebruik ervan voor onderzoekers van de Faculteit Sociale Wetenschappen en de Faculteit Geesteswetenschappen optimaal te ondersteunen. Specifiek voor de onderzoekers van de instituten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen wordt er ook gekeken naar het lopende en geplande onderzoek tijdens de overgang, zodat dit zoveel mogelijk ongehinderd doorgang kan hebben.

Werkgroepen

Vanwege de betrokkenheid van meerdere faculteiten is een goede coördinatie, organisatie en planning nodig. Daartoe zijn twee werkgroepen opgericht met leden van de betrokken instituten Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Linguistics en Digital Humanities, labcoördinatoren en de afdelingen Support voor Onderzoek, Laboratoria en Onderwijs (FSW) en Informatisering en Facilitaire Zaken (FGW) die zich zullen richten op de organisatie van labondersteuning en -coördinatie, alsmede op de overgang van het Pieter de la Court-lab naar het Sylvius-lab, en de renovatie van de PdlC-laboratoria. Deze werkgroepen halen input op bij onderzoekers en gebruikers van de labs om een goede overgang te waarborgen.

Vragen

De werkgroepen streven ernaar iedereen tijdens het overgangsproces op de hoogte te houden. Ook zullen er updates worden gestuurd. Heb je vragen of zorgen neem dan contact op via SSH@FSW.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.