Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling Social Sciences and Humanities Labs

Om een nieuwe impuls aan de verdere intensivering van interdisciplinaire samenwerking binnen het SSH-domein te geven en de hoge kwaliteit van het gedragswetenschappelijk onderzoek binnen de Universiteit Leiden te kunnen blijven garanderen, worden op dit moment de Social Sciences en Humanities Labs (SSH-labs) ontwikkeld. Hierin speelt interfacultaire samenwerking een centrale rol.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft in de loop van 2019-2021 steun gevraagd en gekregen van de universiteit om de universiteitsbrede infrastructuur voor gedragswetenschappelijke labs te verbeteren. In 2020 heeft de interne adviesraad van de faculteit een plan voorgesteld om te komen tot de SSH-labs, dat de basis vormt voor verdere uitwerking en concretisering.

Inmiddels is het een samenwerking tussen de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit Geesteswetenschappen en zal dit in de toekomst worden uitgebreid met andere SSH-faculteiten. Het project houdt de realisatie van een nieuw laboratorium in het Sylviusgebouw, de renovatie van de onderzoeksruimtes in het Pieter de la Courtgebouw en de beschikbaarstelling van de labs in het Lipsiusgebouw voor alle betrokken SSH-faculteiten in.

De kracht van het project is de centralisatie en het delen van onderzoeksinfrastructuur, wat zorgt voor optimaal gebruik en versterking van kennisdeling. Hiermee wordt ook het duurzaam beschikbaar stellen van onderzoeksfaciliteiten en het kosteneffectief ondersteunen van onderzoek mogelijk gemaakt.

Bouw SSH-labs Sylvius

Op de tweede verdieping van het Sylviusgebouw worden nieuwe laboratoriumruimtes gerealiseerd. Dit project is bijna afgerond. De oplevering van het lab is gepland voor juni 2023 en het zal per september 2023 in gebruik genomen worden door SSH-onderzoekers.

De komst van de SSH-labs is belangrijk voor de toekomstbestendigheid van het wetenschappelijk onderzoek. Er wordt ingezet op modernisering van de laboratoriumruimtes en maakt nieuwe onderzoek met bijvoorbeeld VR, dans, navigatie en klaslokaal mogelijk. Daarnaast wordt er een skills lab gerealiseerd waar studenten en beginnende onderzoekers les krijgen in het uitvoeren van mensgebonden onderzoek. Ook sluit het laboratorium beter aan bij de eisen van het onderzoek, door bijvoorbeeld klimaatcontrole en vindt er uitbreiding van ruimte plaats met netto 600 m2.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.