Universiteit Leiden

nl en

Visie- en Strategieplan

De missie en visie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn vastgelegd in het facultaire Visie- en Strategieplan 2022-2027. Deze missie en visie kunnen inspiratie bieden bij de (her- of door)ontwikkeling van cursussen.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.