Universiteit Leiden

nl en

Vakevaluaties

Het evalueren van een vak gebeurt via een vaste procedure. Lees de stap-voor-stap uitleg.

Stap 1

Het OSC mailt bij de start van een blok (6 weken voor het evaluatiemoment) de coördinator van ieder vak met het verzoek om de vakinformatie voor het evaluatieformulier aan te leveren. Deze vakinformatie bestaat uit:

  • de naam van de docent(en) van de hoorcolleges en/of de werkgroepen,

  • de leerdoelen,

  • de gebruikte literatuur,

  • een overzicht van de werkgroepen, en

  • waar van toepassing losse vragen of invulling tekstvak.

N.B. De vragen op de voorzijde van het formulier zijn standaard en kunnen niet worden aangepast.

Stap 2

Zodra de vakinformatie bij het OSC is aangeleverd (uiterlijk 5 weken voor het evaluatiemoment), verstuurt het OSC de aanvraag voor de evaluatieformulieren naar het LLInC. Het LLInC maakt de formulieren en stuurt deze (uiterlijk 1 week voor het evaluatiemoment) naar het OSC.

Als een docent niet tijdig reageert op het verzoek van het OSC om informatie aan te leveren, kan het OSC niet garanderen dat de evaluatieformulieren op tijd geleverd worden.

Stap 3

Wel tentamen
Als een vak afgesloten wordt met een tentamen voegt het OSC de evaluatieformulieren (eventueel met de werkgroepoverzichten) toe aan de tentamenbox.

Geen tentamen
Als een vak niet afgesloten wordt met een tentamen, vindt de evaluatie plaats tijdens de laatste werkgroepbijeenkomst of het laatste hoorcollege. Het OSC legt de evaluatieformulieren voor u klaar bij het OSC, u kunt ze daar ophalen. Hiervan wordt een bevestiging per e-mail gestuurd.

Stap 4

De docent (of de aanwezige surveillant) verzamelt alle ingevulde evaluatieformulieren en zorgt ervoor dat alle evaluatieformulieren op hetzelfde moment ingeleverd worden bij het OSC. Het OSC brengt de formulieren naar het LLInC voor verwerking.

Stap 5

Het LLInC voert de analyse van de formulieren uit en stuurt het verslag van de evaluatie per mail naar het OSC. Het OSC stuurt het verslag door naar de coördinator van het vak en naar de secretaris van de opleidingscommissie van de opleiding in kwestie.

Stap 6

Tot slot stuurt het LLInC de originele evaluatieformulieren weer terug naar het OSC. Deze worden 6 maanden bij het OSC bewaard en vervolgens vernietigd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.