Universiteit Leiden

nl en

Projecten 2022-2023

Voor collegejaar 2022-2023 ontvingen acht (teams van) docenten een Grassroots of Grass shoots subsidie. Lees hier over hun projecten.

Deelnemers van de subsidieronde 22-23 vertellen over hun project.

Lees de interviews

Projecten Grassroots

Aanvrager: Rachel Plak (Pedagogische Wetenschappen)

Door het luisteren naar podcasts krijgen studenten een unieke inkijk in verschillende ervaringen van autistische personen. Zo maken ze kennis met de diversiteit van autisme. Deze ervaringspodcasts zijn ter voorbereiding op de hoorcolleges. Tijdens de hoorcolleges worden de ervaringen van mensen met autisme gekoppeld aan theorie. Onderlinge gedachtewisselingen tussen studenten tijdens deze contactmomenten zijn een belangrijk onderdeel van het programma.

Rachel Plak vertelde op Sleutelstad FM over haar Grassroots project

Luister naar het interview

Aanvragers: Karlijn Pieterse en Marije Stoltenborgh (Pedagogische Wetenschappen)

In het huidige curriculum van Pedagogische Wetenschappen vragen wij studenten regelmatig op hun eigen functioneren en leerproces te reflecteren. Als pedagogische professional zijn we immers ons eigen instrument in de spreekkamer. Momenteel is er geen rechtstreekse aandacht voor het aanleren van de hiervoor benodigde vaardigheden. Wij gaan bouwen aan een inspirerende blended leervorm met kennisclips, zelfstudieopdrachten en docentbegeleide opdrachten die studenten helpen bij het ontwikkelen van hun reflectievaardigheden.

Aanvragers: Ellen van Reuler en Thomas Scarff (Politieke Wetenschap)

In dit project ontwikkelen we coherent blended learning schrijfvaardigheidsonderwijs voor eerste- en tweedejaarsstudenten. Door middel van activerende werkvormen, zoals kennisclips en schrijfopdrachten (met behulp van online peer feedback en Feedbackfruits) versterken studenten hun vaardigheden in academisch lezen en redigeren.

Aanvragers: Marja Oudega en Marije Stoltenborgh (Pedagogische Wetenschappen)

In dit project ontwikkelen we een blended learning methode waarbij basiskennis beschikbaar komt in de vorm van korte kennisclips ter voorbereiding op een live college. Tijdens de colleges maken de studenten een online quiz om zicht te krijgen op hun kennis niveau en de toepassing van de kennis. Daarna gaan de studenten groepsgewijs aan de slag met de lesstof aan de hand van opdrachten. De studenten maken nogmaals de quiz om de progressie te meten.

Projecten Grass shoots

Aanvrager: Henk van Steenbergen (Psychologie)

In dit project krijgen studenten nieuw studiemateriaal om te oefenen met programmeren in Open Sesame en Python. Door het gebruik van de programma's Autograder en Jupyter Notebooks zullen ze sneller en beter leren programmeren. Ze krijgen direct feedback op hun werk en krijgen zo inzicht in welke onderdelen van de stof die ze nog niet beheersen.

Aanvrager: Elise Swart (Pedagogische Wetenschappen)

Bij dit project gaat het om het creëren van een platform voor de masterstudenten bij Pedagogische Wetenschappen. Op dit platform kunnen zij straks informatie, instructies en veel gestelde vragen vinden die relevant zijn voor het schrijven van de masterscriptie. Ook wordt de interactie tussen studenten van verschillende masterprojecten gestimuleerd en gefaciliteerd.

Aanvrager: Marieke Bos (Psychologie)

Het gebruik van interactief video materiaal helpt de studenten bij het trainen van klinische vaardigheden. Een basiscasus vormt het uitgangspunt en aan de hand van deze casus trainen studenten vaardigheden die nodig zijn bij het volledige traject die kinderen en jongeren doormaken binnen de GGZ (van intake tot behandeling). Studenten worden door middel van deze innovatie beter voorbereid op werken in de klinische praktijk.

Aanvragers: Tom Louwerse/Tim Mickler en Leila Damerest/Josh Robison (Politieke Wetenschappen)

Het open source statistische softwarepakket R wordt de komende tijd geïntroduceerd in het onderwijs aan studenten. Beheersing van statistische programmeerprogramma's zoals R is een vaardigheid die zowel binnen als buiten de academische wereld nuttig is. R werkt voornamelijk door het schrijven van code, waardoor het leren van R als een grotere uitdaging kan worden ervaren. Daarom is het belangrijk dat een overstap naar R gepaard gaat met gedetailleerd en diepgaand lesmateriaal in de vorm van educatieve kennisclips.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.