Universiteit Leiden

nl en

Projecten 2024-2025

Dit collegejaar ontvangen zeven (teams van) docenten een Grassroots of Grass shoots subsidie. Lees hier over hun projecten.

Projecten Grassroots

Aanvrager: Liza van den Bosch (Pedagogische Wetenschappen)

Tijdens het bachelorproject PW zijn er meerdere momenten waarop studenten feedback ontvangen van hun docent. De ervaring leert dat deze momenten niet altijd even goed benut worden, omdat studenten niet concreet aan (kunnen) geven waar hun feedbackbehoefte ligt en de docent hierdoor niet gerichte feedback kan geven. Van den Bosch wil met haar Grassrootsaanvraag een werkvorm ontwikkelen die enerzijds studenten helpt betere feedbackvragen te stellen zodat ze hun feedbackgeletterdheid vergroten en anderzijds docenten in staat stelt om gerichte feedback op een efficiënte manier te geven.

Aanvragers: Fleur Mommersteeg (Pedagogische Wetenschappen)

Voor pedagogen is klinisch redeneren een essentiële vaardigheid. Mommersteeg wil haar studenten binnen het vak Ontwikkelingspsychopathologie en diagnostiek in staat stellen om hier meer mee te oefenen. Om dit te faciliteren wil ze een e-learning ontwikkelen waarin studenten aan de hand van casussen gaan oefenen om binnen de diagnostische cyclus de juiste afwegingen te maken en tot de juiste diagnose te komen en waarbij ze achteraf geautomatiseerd een modelantwoord met feedback en de redenering van de docent beschikbaar krijgen. Door het modelantwoord te vergelijken met hun eigen uitwerking kunnen de studenten hun redenatiefouten achterhalen en zich de vaardigheden meer eigen maken.

Aanvrager: Kim Stroet (Pedagogische Wetenschappen)

In de cursus Educational Innovations reflecteren studenten op onderwijsinnovatie, onderwijsonderzoek en doelen van (onderwijs)innovatie. De discussies over deze onderwerpen in het veld zijn breed en bevatten vele perspectieven. Het is belangrijk om het hele spectrum aan perspectieven effectief over te brengen zodat studenten hun eigen mening in het debat kunnen vormen en niet (onbewust) de mening van hun docent overnemen. Daarom wil Stroet podcasts opnemen waarin mensen met verschillende perspectieven zelf aan het woord komen. Deze podcasts kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de cursus, die opgebouwd is volgens het flipped classroom principe.

Aanvrager: Kelly Ziemer (Psychologie)

Studenten die voor het eerst in de klinische praktijk gaan werken, krijgen te maken met nieuwe en extra stress. Tegelijkertijd moeten ze leren omgaan met de emotionele belasting en het werk dat het werken met cliënten met problemen met zich meebrengt, terwijl ze ook inzicht moeten krijgen in hun eigen interne processen. Ziemer wil een zelfzorgmodule creëren waarin studenten proactief copingstrategieën leren en een zelfzorgplan ontwikkelen, zodat ze beter voorbereid het werkveld betreden en hopelijk minder stress ervaren.

Projecten Grass shoots

Aanvragers: Julie Hall en Hanneke Hulst (Psychologie)

Kennis van de anatomie van de hersenen is onmisbaar in het veld van de Klinische Neuropsychologie. Binnen de bachelor-specialisatiecursus Clinical Neuropsychology wordt neuroanatomie in de theorie onderwezen. In de afgelopen jaren hebben Hall en Hulst een extra-curriculair snijpracticum verzorgd waarbij hun studenten direct in contact konden komen met alle fysieke aspecten van het brein. Dit was voor de deelnemende studenten een verrijkende ervaring en de neuroanatomische kennis leek bij hen ook beter te beklijven. Daarom willen Hall en Hulst deze extra-curriculaire activiteit nu een vaste plek geven in hun curriculum. De Grass Shoots stelt hun in staat om dit duurzaam in te bouwen.

Aanvragers: Merel van Vliet en Mi-Lan Woudstra (Pedagogische Wetenschappen)

Studenten binnen het vak Observaties van interacties binnen gezinnen vragen al enkele jaren om meer mogelijkheden om te oefenen met het coderen van gezinsinteracties. Binnen de beschikbare contacturen bleek het niet mogelijk om aan deze wens tegemoet te komen. Van Vliet en Woudstra willen deze extra oefening mogelijk maken door hun vak blended in te richten waarbij studenten in een online omgeving in eigen tempo kunnen oefenen met observeren en coderen en ze daarnaast hun eigen prestaties kunnen evalueren. Daarnaast wordt het vak Observatie op korte termijn uitgebreid naar andere bachelorspecialisaties, waarbij een blended learning opzet naar verwachting beter aansluit bij de grotere aantallen studenten.

Aanvrager: Francesco Walker (Psychologie)

In zijn cursus The Art of Applying Psychology bereidt Walker zijn studenten voor op de meest relevante aspecten van het omgaan met "de buitenwereld" van bedrijven, organisaties en onderzoeksinstituten. Als onderdeel van zijn cursus moeten studenten een pitch presenteren aan een raad van investeerders. Het trainen van hun presentatievaardigheden voor een live (groot) publiek is vaak noodzakelijk, maar moeilijk te organiseren. Vorig jaar ontving Walker een Grassroots subsidie om Virtual Speech, een VR-programma waarbij studenten kunnen oefenen voor een live virtueel publiek, te testen in zijn cursus The Art of Applying Psychology.

De pilot was succesvol en dit jaar wil Walker, via zijn Grass Shoots project, Virtual Speech verder implementeren door meer van zijn studenten te laten oefenen in Virtual Speech en ze meer mogelijkheden te geven om dat te doen. Tegelijkertijd zal hij de mogelijkheden van een bredere implementatie van de software binnen de universiteit onderzoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.