Universiteit Leiden

nl en

Naar een nieuwe werkplek

Hoe kunnen we de gebouwen van de Universiteit Leiden duurzamer gebruiken? Met die vraag als uitgangspunt startte het project Activiteitgericht Huisvesten (AGH) om zo efficiënter om te gaan met bestaande huisvesting.

Het idee is om medewerkers voor elke activiteit een passende werkruimte te bieden en zich tussen de diverse typen werkplekken te verplaatsen al naargelang hun activiteit. Zo wordt er duurzamer en toekomstbestendig omgegaan met de beschikbare ruimte en kan groei makkelijker worden opgevangen. Bovendien ontmoeten collega’s elkaar meer, wat vaak de samenwerking en een open cultuur ten goede komt.  

FSW pilots

FSW pilots waren het Instituut CA-OS en het Faculteitsbureau (behalve SOLO en het OSC).  Deze nieuwe werkomgevingen zijn inmiddels opgeleverd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.