Universiteit Leiden

nl en

Eerdere deelnemers Grassroots en Grass shoots

SOLO verstrekt sinds 2016 Grassroots en Grass shoots subsidies aan docenten met innovatieve onderwijs-ideeën. Bekijk hier een overzicht van eerdere deelnemers.

Carlijn Bergwerff

Universitair docent Pedagogische Wetenschappen

Carlijn Bergwerff

In 2018 kreeg ik een Grassroots-subsidie, die mij in staat stelde om samen met Rosanne van den Berg van SOLO te experimenteren met interactieve 360 graden-video’s.

Met deze video’s kon ik studenten bij het vak Gesprekstechnieken digitaal laten oefenen met het voeren van complexe gesprekken. Het bleek een groot succes; enthousiaste reacties van studenten en interesse van andere universiteiten waren het gevolg. Uiteindelijk vormde dit project ook een mooie spin off voor het aanvragen van een Comeniusbeurs van € 50.000, die ons in staat stelde om het idee verder uit te bouwen.

Eerdere deelnemers

Nb: in 2020 en 2021 werden er ivm COVID-19 geen subsidies verstrekt.

Grass roots

Ellen van Reuler ontwikkelde video’s waarin ouderejaars International Relations and Organisations studenten over hun ervaringen vertellen met het doen van onderzoek en nuttige tips geven aan studenten die de vakken Research Design en Data Analysis volgen. Door in de video’s verschillende studenten ‘informeel advies’ te laten geven wordt duidelijk dat het doen van onderzoek een proces is waarin diverse benaderingen tot een gedegen resultaat kunnen leiden.
 

Grass shoots

Anja van der Voort experimenteerde in een eerder Grassroots project succesvol met het gedeeltelijk ‘flippen’ van de cursus Onderzoekspracticum. Deze Grass shoots subsidie gebruikte ze om dit voort te zetten door nieuwe clips te maken en in de colleges nog meer verdieping te bieden. Ook ontwikkelde zij een ‘mid-term’ video met ingebouwde toetsing en adaptieve paden. Studenten krijgen zo meer inzicht in wat zij al van de stof begrijpen en de middelen om hun kennis waar nodig bij te spijkeren.

Ingrid Ligtermoet ontwikkelde workshops en een draaiboek om docenten te bekwamen in de ‘coachende’, niet directieve begeleidingsstijl die nodig is voor het onderwijs in het vernieuwde bachelorproject van Pedagogische Wetenschappen.

Grassroots

Harold Nefs, Sarah Plukaard en Ruth Zandvliet hebben een subsidie gekregen voor een idee om van de M&T werkgroepen echte practica te maken. Zo leren studenten niet alleen hoe dataverzameling en -analyse in de praktijk gaat, maar vooral ook dat het leuk kan zijn.

Carlijn Bergwerff ontving €1.000,- om interactieve 360°-filmpjes te ontwikkelen van gesprekssituaties (virtual reality), waardoor studenten kunnen oefenen met het toepassen van gesprekstechnieken in complexe situaties uit het pedagogische werkveld. Lees meer over Carlijns onderzoek en de voortzetting hiervan.
  
Elise Swart en Marga Sikkema-de Jong kregen een grassroots voor hun experiment om met de mobiele EEG-headset door te voeren. Bachelor- en masterstudenten krijgen op deze manier hands-on onderzoekservaring met EEG-data die op locatie kunnen worden verzameld.
 

Grass shoots

Daisy Smeets ontving een Grass shoots subsidie voor haar idee om studenten zelf toetsvragen te laten maken en om vervolgens deze te ‘taggen’ met de thema’s die in de vragen aan bod komen. Hierdoor krijgen studenten op een activerende manier inzicht in de samenhang tussen de colleges. Deze innovatie heeft zichzelf aantoonbaar bewezen en kan worden doorgevoerd in het onderwijs.

Grassroots

Jan Jansen, Simone de Boer, Maike Lolkema en Warner Tjon Sie Fat: Studenten gaan elkaars presentatie- en gesprekstechnieken door middel van video beoordelen om zo deze, en hun digitale, vaardigheden te verbeteren.

Lenny van Rosmalen en Lotte van der Pol: Voor de cursus opvoedingsvoorlichting worden opvoedingsvraagstukken uit het werkveld verzameld. Vervolgens ontwikkelen studenten als opdracht evidence-based voorlichtingsmateriaal dat bruikbaar is voor de organisatie die het vraagstuk heeft aangeleverd

Pascal Haazebroek en Kerwin Olfers: Om voor niet-Leidse instromers in de specialistische mastercursus ACP herhaling van kennis uit de bachelor  te voorkomen en om studenten voor te bereiden op de toegangstoets wordt kennis uit de bachelorcursus samengevat in een korte online cursus die studenten vooraf kunnen volgen

Mark Westmoreland en Metje Postma: Het maken van online tutorials over de methodologie en praktijk van visuele etnografie

Arnout Koornneef en Marloes van Moort: Het ontwerpen van onderwijsapps door studenten onderwijskunde in samenwerking met begeleiders uit het werkveld

Rehka Ramlal: Gezinsgesprekken met een kwetsbare jongere met acteurs verfilmen om studenten Forensische Gezinspedagogiek hun diagnostische vaardigheden te kunnen laten oefenen met een casus uit deze anders verborgen wereld

Niki Antypa en Anne Krause-Utz: Live intervisie door de supervisor tijdens een cliënt-student gesprek via een privé chatbox

Fenna Poletiek en Bruno Bocanegra: Het gebruik van virtual reality en 360-graden-foto's bij geheugenexperimenten

Grassroots

Pascal Haazebroek: Online training over hoe studenten zelf videoverslagen kunnen maken

Tom Louwerse: Kennisclips waarin opdrachten voor statistiek worden besproken, uitgewerkt in SPSS en beantwoord

Marga Sikkema-de Jong: Kennisclips waarin de werking van een eyetracker wordt uitgelegd

Daisy Smeets: Onderwijsvorm waarbij studenten tentamenvragen bedenken en andermans vragen als oefentoets beantwoorden

Harrie Boelens: Digitale zelftoetsing met feedback

Anouk Goemans: Casestudies met praktijkprofessionals

Marleen Groeneveld: Studenten data laten verzamelen, coderen en analyseren

Corinna Jentzsch: Kennisclips en een multimedia-opdracht

Esther van Leeuwen en Fieke Harinck: Kennisclips en peer-assessment opdrachten

Lotte van der Pol: Kennisclips voor de training van docenten gesprekstechnieken

Metje Postma, Rosanne van den Berg en Mark Westmoreland: Nieuwe onderwijsmethode voor visuele etnografie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.