Universiteit Leiden

nl en

FSW Grassroots & Grass shoots subsidies

Zie jij kansen om je onderwijs te verrijken en te verbeteren met inzet van online of digitale toepassingen? Of heb je een idee voor een onderwijsinnovatie, wellicht geïnspireerd door je ervaringen in Corona-tijd? De FSW Grassroots en Grass shoots subsidies bieden een steuntje in de rug om je idee daadwerkelijk uit te voeren. 

Subsidies voor 2023-2024 zijn toegekend!

Zeven projecten ontvangen voor komend collegejaar een Grassroots of Grass shoots subsidie. De projecten variëren van van het oefenen van presentatievaardigheden in Virtual Reality tot het maken van een faculteitsbrede Brightspace-omgeving waarin docenten kunnen ervaren hoe Brightspace er echt uitziet voor studenten. We wensen alle docenten veel succes!

Lees over de projecten

Waarvoor kun je een Grassroots / shoots subsidie aanvragen? Denk bijvoorbeeld aan:

 • Blended learning inbedden in jouw cursus, bijvoorbeeld door een digitale toepassing te gebruiken voor het oefenen van vaardigheden of verdere verwerking van collegestof.

 • Het selecteren en/of ontwikkelen en aanbieden van open leermaterialen. 

 • Experimenteren met digitale tools en/of nieuwe werkvormen voor het verbeteren van (peer)feedback aan studenten, of het stimuleren van zelfregulerend leren, bijvoorbeeld met behulp van formatief toetsen. 

Eerdere deelnemers gingen bijvoorbeeld aan de slag met kennisclips en peerfeedback, maakten een online eLearning module en gebruikten VR om studenten gesprekservaring te laten opdoen. 

Grassroots projecten (maximaal €1.000,-) zijn bedoeld om veelbelovende experimenten uit te voeren of onderwijsinnovaties van bescheiden formaat door te voeren. Docenten zijn helemaal vrij een onderwerp te kiezen. Er zijn voorwaarden aan de uitvoerbaarheid, planning en het budget gesteld.

 • Je kunt €1.000,- per cursus aanvragen
 • Het project wordt uitgevoerd in het academisch jaar 
 • Je projectvoorstel bevat een concrete opzet om jouw experiment of innovatie te evalueren 
 • Elk projectvoorstel moet worden goedgekeurd door je onderwijsdirecteur, stem je idee dus tijdig af

Grass shoots projecten (maximaal €8.000,-) zijn er om onderwijsinnovaties van aanzienlijk formaat door te voeren. We vragen dat je goed nadenkt over 1) het effect op het studiesucces van studenten, 2) de kans dat de aanvragers het project succesvol kunnen afronden en 3) de schaal waarop het project wordt uitgevoerd.

 • Je kunt €8.000,- per cursus aanvragen
 • Het project wordt uitgevoerd in het academisch jaar
 • Het projectvoorstel bevat een onderbouwing van de verwachtte effecten, op basis van literatuur of eerdere resultaten, bijvoorbeeld opgedaan in Corona-tijd
 • Het projectvoorstel bevat een concrete opzet om jouw experiment of innovatie te evalueren
 • Elk projectvoorstel moet worden goedgekeurd door je onderwijsdirecteur, stem je idee dus tijdig af

De Grassroots en Grass shoots subsidies zijn een initiatief van SOLO. Voor de editie 2023-2024 werken we samen met de facultaire werkgroep Vision on Blended Education. Het doel is om een facultair gedragen visie te formuleren en kennisdeling over de projecten te optimaliseren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.