Universiteit Leiden

nl en

Updates thuiswerken

Bekijk ook de algemene updates over het coronavirus.


Update 17 augustus: Anderhalvemetermaatregel verdwijnt, universiteit vanaf 30 augustus open voor fysiek onderwijs

Vanaf 30 augustus kan de 1,5 meter afstand binnen de universiteit worden losgelaten en kan het onderwijs volledig open. Wel is het gebruik van een mondkapje verplicht. Thuiswerken blijft vooralsnog de norm voor het personeel dat niet direct een onderwijs- of onderwijsondersteunende functie heeft. Lees meer.

Update 19 juli: Coronamaatregelen kabinet aangescherpt: thuiswerken blijft de norm

Per 19 juli 2021 geldt weer het advies om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan. Lees meer in de mededeling.

Update 22 juni: versoepelingen en voorbereiding nieuw collegejaar

Het kabinet heeft op 18 juni verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, die ingaan op 26 juni. Deze versoepelingen geven onze studenten en medewerkers meer mogelijkheden om op campus te werken, studeren en elkaar te ontmoeten. Wel blijven we de komende tijd op de campus vasthouden aan de anderhalve meter afstand. Dat geldt ook voor mensen die al gevaccineerd zijn. We bereiden ons voor op (volledig) onderwijs op de campus met ingang van het nieuwe collegejaar, dus zónder beperkingen.

In de volledige corona-update lees je meer over:

 • Werken op kantoor en de anderhalve-metermaatregel
 • De start van het nieuwe collegejaar en onderwijs op de campus
 • Oraties en promoties
 • Het organiseren van activiteiten en evenementen

Naar de volledige corona-update>>>

Update 15 december: thuiswerken blijft het uitgangspunt, locatiegebonden onderzoek, praktijkonderwijs en tentamens wel mogelijk op locatie.

 • Thuiswerken is en blijft het uitgangspunt. Je mag alleen bij hoge uitzondering en in overleg met je leidinggevende op locatie werken. 
 • Locatiegebonden onderzoek, pratijkonderwijs en tentamens mogen door de 1,5 meter-maatregelen doorgaan op locatie.
 • Geef je onderwijs of ondersteun je docenten bij onderwijsactiviteiten? Dan valt jouw beroep onder cruciale beroepen. Dit betekent dat je kinderen naar kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan. Meer informatie over cruciale beroepen vind je op de website van de Rijksoverheid.
 • Reis zoveel mogelijk met eigen vervoer als je naar de universiteit moet komen vanwege fysieke onderwijs- of onderzoekzoeksactiviteiten
 • Dienstreizen naar het buitenland waren en blijven voorlopig niet toegestaan.
 • Je mag helaas geen fysieke kerst- of nieuwjaarsbijeenkomsten organiseren.

Lees voor een compleet overzicht en voor uitzonderingen op bepaalde maatregelen: Nieuwe maatregelen tegen corona.

Update 29 september: thuiswerken blijft de norm

Het kabinet heeft nieuwe, strengere maatregelen ingevoerd om onze gezondheid te beschermen nu het aantal coronabesmettingen in het hele land toeneemt. Dat betekent dat de regel is: we werken vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan. Coronamaatregelen kabinet aangescherpt: thuiswerken blijft de norm.

Update 22 september: reiskostenvergoeding via keuzemodel arbeidsvoorwaarden vervalt

Omdat we al sinds half maart 2020 grotendeels thuiswerken, heeft de Belastingdienst de fiscale mogelijkheden van reiskostenvergoeding beperkt. Per 22 september 2020 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de kilometervergoeding woon-werkverkeer uit het keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. De universiteit maakt een uitzondering voor medewerkers tot en met schaal zes. Deze maatregel geldt tot en met 31 december 2020. 

Kijk voor alle voorwaarden op de P&O-pagina kilometervergoeding.

Update 4 september: nieuwe versie Campusprotocol

Je leest in dit protocol onder andere wat te doen bij een eventuele besmetting.

Het academische jaar is inmiddels begonnen, en we hebben veel van onze studenten en docenten weer kunnen verwelkomen in onze gebouwen. Nu er meer mensen naar de universiteit komen, zullen we ook onder onze studenten en medewerkers te maken krijgen met besmettingen met het virus. Het is begrijpelijk dat hierover zorgen en vragen zijn binnen onze organisatie, onder meer over wat te doen bij een eventuele besmetting. Daarom is het campusprotocol aangevuld met deze informatie; er is nu een nieuwe versie beschikbaar.

Update 29 juli: Wanneer moet je in thuisquarantaine voor werken op locatie?

Ben je in het buitenland geweest deze zomer of of kom je vanuit het buitenland voor een baan naar de Universiteit Leiden? Als je vanuit landen of gebieden die code oranje of rood hebben (gekregen) naar locaties van de Universiteit Leiden komt om te werken, moet je eerst twee weken in thuisquarantaine

Ben je niet in het buitenland geweest en ga je (deels) werken op locatie of naar evenementen en bijeenkomsten in universitaire gebouwen, dan heb je alleen toegang als je geen risico vormt voor je collega’s en studenten:
Je hebt geen klachten (hoesten, verkouden, koorts, benauwd). Voor de zekerheid kun je de RIVM-check doen
Je bent in thuisquarantaine geweest als je in een gebied of land met kleurcode oranje of rood bent geweest. 

Nieuwe internationale medewerkers 

We begrijpen dat de quarantainemaatregel lastig kan zijn voor nieuwe internationale medewerkers. Als je vragen hebt over de thuisquarantaine, neem dan contact op met  je leidinggevende.  

Update 13 juli: Op de universiteit werken in de zomervakantie

In de zomervakantie is er iets meer ruimte om op de universiteit te werken. Als jij, om wat voor reden dan ook, op jouw werkplek (op de faculteit of bij jouw directie of expertisecentrum) wilt werken, overleg dan met je leidinggevende wat er mogelijk is. Aanmelding en registratie verschillen per gebouw, raadpleeg daarvoor je eigen faculteit of organisatieonderdeel. Let op: als het onderwijs weer opstart in september kunnen de omstandigheden weer wijzigen.

Update 26 juni: Verruiming onderwijs en evenementen, protocol proefpersonen

In het nieuwe collegejaar komen er meer mogelijkheden voor onderwijs op de campus. Om de veiligheid te waarborgen, houden we daarbij rekening met anderhalve meter afstand, looproutes en extra schoonmaakwerkzaamheden. Ook bekijken we samen met vervoerders in de regio hoe we kunnen zorgen voor veilig vervoer naar Leiden en Den Haag.

We geven bij de verdeling van de ruimte, die schaars is door de anderhalve-meter-maatregel, voorrang aan onderwijs (en daarbinnen aan eerstejaarsstudenten), aan onderzoek, en aan kwetsbare groepen die niet thuis kunnen studeren of werken. Daarom zullen medewerkers die niet voor (ondersteuning van) onderwijs of onderzoek op locatie hoeven te werken, in elk geval tot 1 september, en mogelijk nog langer, thuis blijven werken.

Onderwijs op de campus en online

Vanwege de anderhalve-meter-regel kunnen we onze onderwijsfaciliteiten niet volledig benutten. Dit betekent dat studenten bij de start van het nieuwe collegejaar het onderwijs deels op de campus en deels online aangeboden krijgen. De mogelijkheden zullen per opleiding verschillen

Evenementen

Wat de versoepeling van de maatregelen betekenen voor al geplande evenementen zoals de diploma-uitreikingen, de introductieweken en de Opening Academisch Jaar wordt nu bekeken. De afspraken met betrekking tot de promoties blijven gehandhaafd: in het Klein Auditorium met maximaal 20 gasten en een online video-streaming.

Protocol proefpersonen

Onderzoek met proefpersonen is onder voorwaarden weer toegestaan. Nieuwe, facultaire protocollen worden gedeeld via het dossier onderzoek in tijden van corona.

Update 29 mei: Thuiswerken als norm tot 1 september

Iedereen die thuis kan werken, blijft thuiswerken. Het onderwijs en de tentamens zullen, met slechts beperkte uitzonderingen, online zijn. We houden er rekening mee dat dit nog tot 1 september zo zal blijven.

Als thuiswerken niet mogelijk is
Medewerkers die hun werk niet vanuit huis kunnen doen, omdat hun werk locatiegebonden is, of omdat thuiswerken door omstandigheden niet mogelijk is, kunnen met toestemming van hun leidinggevende toegang krijgen tot hun werkplek.

Blijf thuis bij griepverschijnselen
Kom niet naar de gebouwen in het geval van: 

 • Corona-infectie (ook bij alleen een gezinslid)
 • Verkoudheidsklachten 
 • Koorts (of bij een gezinslid). Je mag pas weer naar het werk gaan als jij of je gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is. 

Aanpassing gebouwen
Alle gebouwen zijn met instructies, schermen en extra hygiënemaatregelen aangepast om een veilig verblijf mogelijk te maken. Overal geldt de norm van 1,5 meter afstand.

Vanaf 1 juni zijn er promoties op de campus met een beperkt aantal mensen. Vanaf 8 juni zijn er beperkte studieplaatsen in de bibliotheek. Vanaf 15 juni is er kleinschalig onderwijs, bijvoorbeeld practica en tentamens. Vanaf 1 september geldt de regel:

Update 20 mei: Stapsgewijs naar het nieuwe normaal

De beperkende maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen, worden steeds meer versoepeld. De regel is nog steeds: werk zoveel mogelijk thuis. We houden er rekening mee dat dit zal gelden tot 1 september. Medewerkers die grote problemen hebben met thuiswerken, kunnen zich melden bij hun leidinggevende.

 • Dat betekent dat we ook zo min mogelijk evenementen op locatie zullen organiseren voor medewerkers, omdat dit zou betekenen dat zij naar het werk moeten komen.  
 • Degenen die – om wat van reden dan ook – hun werk niet of lastig vanuit huis kunnen doen, overleggen met hun leidinggevende over de mogelijkheden om deels op locatie hun werk te doen en/of ander werk te doen. 
 • Goede faciliteiten om thuis te werken zijn belangrijk. Als je die niet hebt, overleg dan met je leidinggevende over bijvoorbeeld het regelen van een bureaustoel van werk of de aanschaf van ict-tools
 • De versoepeling vanaf 15 juni maakt het mogelijk om specifieke onderwijsactiviteiten uit te voeren die enkel op de universiteit kunnen plaatsvinden. Dit gaat nadrukkelijk níet over het weer (deels) werken in onze universitaire gebouwen, maar om onder andere practica, kleinschalig (pre)klinisch onderwijs en mentoring van   kwetsbare groepen. Voor ieder ander blijft de norm: werk thuis.
 • We bereiden ons wel voor op een mogelijke versoepeling op een later moment, waarbij onze gebouwen weer deels open gaan om te werken. Dit doen we door onder meer het vaststellen van een maximumcapaciteit per kamer en per gebouw, het inrichten van eenrichtingverkeer en het nemen van extra hygiënemaatregelen. 
 • Wanneer er sprake is van een dergelijke versoepeling, bepalen leidinggevenden, in overleg met hun team, welke medewerkers, in welke situaties, op locatie kunnen werken. Op locatie werken zal tot 1 september nooit een verplichting zijn. 

Wat betekent het nieuwe normaal verder voor de Universiteit Leiden, voor onze studenten en medewerkers? Lees meer

Update 14 mei: Buitensport bij USC Leiden

Het Universitair Sport Centrum Leiden (USC) start de buitensport gefaseerd op. Je kunt alleen op het sportcomplex terecht als je lid bent van het USC en als je gereserveerd hebt. Uiteraard wordt er alleen gesport volgens het officiële NOC*NSF-sportprotocol. Lees meer.

Update 7 mei: Nieuwe maatregelen kabinet & implicaties daarvan

Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Er zijn voor het Hoger Onderwijs geen wijzigingen, er is wel aangekondigd dat versoepeling voor het Hoger Onderwijs wordt onderzocht.

Dit betekent dat de maatregelen die we al hebben genomen tot nader order van kracht blijven:

De norm is nog steeds dat iedereen waar mogelijk thuis werkt. Het kabinet heeft geen einddatum gegeven voor thuiswerken, we houden er echter rekening mee dat dit nog wel enkele maanden kan duren.

Onze gebouwen blijven gesloten voor studenten, behalve een beperkte dienstverlening van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).

Bij cruciale taken die wel op locatie moeten plaatsvinden, handhaven we de hygiëne-maatregelen:

 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Niezen en hoesten in elleboog
 • Regelmatig handen wassen
 • Bij gezondheidsklachten blijf je thuis
 • Het gebruik van mondkapjes wordt door de overheid niet nodig gevonden en niet wenselijk gevonden, wanneer er 1,5 meter afstand mogelijk is

Update 22 april 18.00u: Gevolgen verlenging maatregelen

Het kabinet heeft op 21 april nieuwe maatregelen aangekondigd en veel bestaande maatregelen verlengd tot 20 mei. In deze update de gevolgen voor de Universiteit Leiden.

Evenementen tot 1 september niet mogelijk
Volgens het kabinetsbesluit mogen er in ieder geval tot 1 september geen evenementen plaatsvinden. Dit betekent dat ook evenementen van de universiteit, zoals de opening van het academisch jaar, de introductieweken (EL CID, Hague Orientation Programme, Orientation Week Leiden), helaas niet op de traditionele manier kunnen doorgaan. We begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling is en bekijken nu welke alternatieven mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van online introducties. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit melden in onze updates en aan onze aanstaande studenten.

Coronamaatregelen verlengd tot 20 mei
Het kabinet heeft aangekondigd dat de meeste bestaande coronamaatregelen verlengd worden tot 20 mei. Dit betekent dat ook dat de universitaire maatregelen die golden t/m 28 april verlengd worden tot 20 mei. Deze week komt er een nieuwe zogeheten service brief uit van het ministerie van OCW met handreikingen waarmee universiteiten en hogescholen invulling kunnen geven aan de implementatie van de corona-maatregelen tot 20 mei in het hoger onderwijs. Het is mogelijk dat naar aanleiding hiervan nog wijzigingen komen in onze maatregelen. Indien dit het geval is, zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken.

Promoties
Gezien de verlenging van de beperkende maatregelen wordt promovendi dringend geadviseerd om hun promoties bij voorkeur online te laten plaatsvinden, en niet door te schuiven naar volgend collegejaar. We snappen dat dit voor velen teleurstellend kan zijn, maar anders zullen promoties mogelijk lang - wellicht zelfs tot in het nieuwe kalenderjaar - uitgesteld worden. Bureau Pedel neemt contact op met de promotoren van alle geplande promoties. Als evenementen weer zijn toegestaan, zal er een feestelijke ceremonie komen in de Pieterskerk voor alle onderzoekers (met familie en vrienden) die in deze tijd online promoveren. 

Update 16 april 17:30: Stel op 22 april aanvullende beveiliging in

Vanaf 22 april is het niet meer mogelijk om alleen met je ULCN-gegevens in te loggen op Teams, Office 365 en OneDrive. Er is dan nog een extra beveiligingsstap nodig: je moet je inlog bevestigen in de app Microsoft Authenticator, die je op je telefoon installeert >>>Lees meer

Update 14 april 11:00u: problemen met Kaltura (door internetverbinding)

Nu iedereen werkt of studeert vanuit huis, maken we intensief gebruik van onze (wifi) internetverbinding.  Soms met meerdere tegelijk, waardoor de verbinding traag wordt en systemen zoals Kaltura niet goed werken. Ervaar je problemen met Kaltura? Neem dan de handleiding van Kaltura nog eens goed door, zet de webcam uit en zorg voor een snellere internetverbinding door verbinding te maken met je router met een ethernetkabel (verkrijgbaar via bol.com of andere leveranciers).

Update 9 april 15:30u: Aanvullende beveiliging Office365, Teams en Onedrive; poll over thuiswerken
 

Voor de veiligheid van informatie bij het thuiswerken is de universiteit van plan om aanvullende beveiliging via multi factor authentication (MFA) in te zetten. Omdat we uit de organisatie gehoord hebben dat er nog onduidelijkheden zijn, bouwen we meer tijd in voor zorgvuldige communicatie rondom deze noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. De ingangsdatum is daarom verschoven van 15 april naar 22 april.

Vul poll (1 minuut) in over thuiswerken
Na een paar weken thuiswerken zijn we benieuwd hoe het de medewerkers (academische staf en andere medewerkers) vergaat. Daarom heeft het projectteam Remote Teaching & Testing een korte (anonieme) vragenlijst gemaakt via Qualtrics. De poll bestaat uit vier gesloten vragen en één open vraag. Vul de poll in.

Update 3 april 15:00u: Wijzigen ULCN-wachtwoord vanaf 6 april

Vanaf maandag 6 april kan je weer mails ontvangen over het wijzigen van je ULCN-wachtwoord. Heb je een werklaptop van het ISSC? Dan werk je tijdelijk met twee wachtwoorden.

Update 3 april 13:00u: Gebruik van de app Zoom NIET toegestaan 

De Universiteit Leiden staat geen gebruik van Zoom toe. Er zijn vanuit privacy-oogpunt risico’s aan het gebruik van deze app verbonden, die momenteel onderwerp van onderzoek zijn. Zoom verkoopt of deelt persoonsgegevens met derden. Ook de functie Attendee Attention Tracking die de app biedt is risicovol. De universiteit beschikt over veiligere alternatieven, zoals Kaltura LiveRoom en Microsoft Teams

Als je toch wordt uitgenodigd voor een Zoom-meeting, bijvoorbeeld door een partij buiten de universiteit, houd je dan aan de volgende richtlijnen:

 • Zet de cookie-instellingen in je browser op minimaal/noodzakelijk om tracking cookies te ontwijken;
 • Neem geen meetings op;
 • Deel geen documenten/bestanden via Zoom, en download ook geen bestanden die gedeeld worden;
 • Gebruik altijd een wachtwoord voor de meeting;
 • Zet je audio en video standaard op mute en schakel ze pas aan indien je deelneemt aan de meeting;
 • Zet als host niet de functie attendee attention tracking aan.

Update 2 april 12:30u: Maatregelen verlengd t/m 28 april

In lijn met het kabinetsbesluit van 31 maart worden alle universitaire maatregelen die golden tot en met 6 april (zoals thuiswerken) verlengd t/m 28 april. Het kabinet heeft aangekondigd om op 21 april een nieuw besluit te nemen. Naar aanleiding daarvan zal de universiteit zo spoedig mogelijk besluiten welke maatregelen er nodig zijn na 28 april. 

Update 2 april 09:00u: Beveilig nu je thuiscomputer in 4 stappen

De corona-uitbraak vraagt om de gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit van ons allemaal. Beveilig daarom nu je thuiscomputer in 4 stappen, want één virus is meer dan genoeg. Lees meer>>>

Update 31 maart 16:30u: Healthy University @ Home: tips om thuis fit te blijven

Healthy University@home helpt je om op een gezonde en verantwoorde manier thuis te werken. Bekijk bijvoorbeeld de tips over bewegen tijdens je werkdagcontact met collega’s of over het aansturen van je team

Update 30 maart 12:30u: Help je collega

Veel collega’s hebben het nog nooit zo druk gehad. Voor anderen geldt juist het omgekeerde. Zij kunnen niet vanuit huis werken of ze hebben nu nog wel iets te doen, maar zien hun werkvoorraad snel afnemen. Heb je zin en tijd om collega's te helpen? Of heb je klussen waar medewerkers relatief snel op ingezet kunnen worden? Meld je beschikbaarheid of je werkzaamheden bij Leiworks. Lees meer>>>

Update 25 maart 16:30u: Let op met wijzigen wachtwoord op werklaptops

Werk je thuis op een werklaptop van het ISSC? Als je geen contact maakt met het universitaire netwerk wordt je wachtwoord NIET gesynchroniseerd naar je werklaptop. Heb je je wachtwoord al gewijzigd?

 • Gebruik op je ISSC-laptop je oude wachtwoord (totdat je weer op je werkplek in Leiden of Den Haag verbonden bent met het universitaire netwerk).
 • Gebruik je nieuwe wachtwoord om in te loggen op Office 365, webmail en alle ulcn-toepassingen waar je gebruik van maakt.

Update 25 maart 12:30u: aangepaste openingstijden UB

De Universiteitsbibliotheek is alleen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend voor het ophalen van aangevraagde boekmaterialen (via de boekenlockers). In het weekend is de Universiteitsbibliotheek gesloten. Voor de afhaallocaties in het Pieter de la Courtgebouw, Van Steenis gebouw en het Wijnhaven gebouw in Den Haag gelden de openingstijden van de betreffende gebouwen. Meer informatie

Daarnaast biedt de Universiteitsbibliotheek meer digitale bronnen vrij beschikbaar aan: voor studenten, docenten, onderzoekers en materiaal specifiek over coronaonderzoek.

Update 24 maart 13:30u: 

Installeer regelmatig de software-updates op je laptop. Lees de instructies.

Update 23 maart 10:00u: werkgeversverklaring nodig voor kinderopvang? Mail het PSSC Servicepunt

Scholen en kinderdagverblijven blijven open voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Sommige instanties vragen ouders om een verklaring van hun werkgever over de aard van hun functie.

Heb je een cruciale functie bij de universiteit? Bijvoorbeeld omdat je betrokken bent bij het verzorgen en/of organiseren van (afstands)onderwijs? Wij zorgen dat je zo snel mogelijk een brief voor school en/of het kinderdagverblijf krijgt, mail je verzoek naar het PSSC Servicepunt.

Update 20 maart 13:00u: werken met MS Teams

Microsoft Teams is sinds vorige week beschikbaar voor alle medewerkers. Bekijk hier tips over hoe je snel en makkelijk met Teams aan de slag kan.

Update 20 maart 11:00u: USC at Home is live

USC at Home organiseert online sportlessen via Instagram, Facebook en YouTube met korte en lange workouts voor thuis. 

Update 19 maart 14:30u: onderwijs en toetsing online tot einde collegejaar, thuiswerken tot 6 april

Vanmorgen hebben we bekend gemaakt dat al ons onderwijs vanaf 23 maart tot en met het eind van het academisch jaar online zal zijn. Wat andere werkzaamheden betreft: thuiswerken geldt in principe tot en met 6 april. Afhankelijk van besluiten van kabinet/adviezen van RIVM kan dit mogelijk nog veranderen.

De huidige switch naar al het onderwijs online vraagt een enorme inspanning en aanpassing van iedereen. We willen jullie daarna niet nog meer belasten met op korte termijn weer opnieuw veranderingen.

We hopen dat dit besluit rust geeft. Mochten de coronamaatregelen van het kabinet versoepeld worden, dan sluiten we niet uit dat bepaalde fysieke vormen van onderwijs of toetsing weer ingevoerd kunnen worden. Maar in principe blijft onderwijs op afstand de leidraad voor alle studies en vakken voor de rest van dit collegejaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.