Universiteit Leiden

nl en

Hoe gebruik je video voor je onderwijs?

In dit gedeelte gaan we dieper in op hoe je video bij je onderwijs kunt inzetten. Daarvoor gaan we kijken naar de doelgroep (wie), het hoofdleerdoel en de subleerdoelen(wat) en de context waarin je de video wilt gebruiken (hoe), en hoe deze factoren tezamen het ontwerp beïnvloeden en bepalen.

Wie zijn je cursisten? Zijn het allemaal geregistreerde studenten die zich hebben ingeschreven voor een on-campus-cursus, of bevinden ze zich overal ter wereld? Hebben ze eerder online studiemateriaal gebruikt of hebben ze wat extra motivatie en begeleiding nodig? Voor je begint met het maken van de video is het van belang om te bepalen voor wie je de video maakt, en hoe de video gaat helpen om leerdoelen te behalen.

Als je nadenkt over wie je doelgroep is, probeer dan de volgende vragen te beantwoorden:

Wat zijn de kenmerken van mijn cursisten? Wat zijn het voor mensen, en uit welke culturen komen ze? Wat motiveert ze en wat frustreert ze? Wat zijn hun leerdoelen en wat hebben ze nodig om deze doelen te behalen?  

Nu je hebt nagedacht over wie je leerlingen zijn, kun je je gaan bezighouden met wat je wilt dat ze leren. Wat zijn je leerdoelen? De hoofdleerdoelen zijn de overkoepelende dingen, de dingen van hogere orde, die je wilt dat je studenten leren. De subleerdoelen zijn de concrete en specifieke onderdelen die makkelijker te beoordelen zijn. Als je leerdoelen deelt met je cursisten dan weten ze wat ze kunnen verwachten. 

Als je je leerdoelen wilt formuleren kun je daarvoor de Taxonomie van Bloom gebruiken. Deze splitst de leerdoelen op, gebaseerd op de cognitieve processen die betrokken zijn bij het bereiken ervan. Voor meer informatie over een goede onderwijsaanpak, kun je terecht bij de Teaching and Learning Guide.

Taxonomie van Bloom

Voor je begint met het maken van een video is het van belang dat je weet hoe je hem wilt gaan gebruiken. Gaan je studenten naar de video's kijken als onderdeel van een online cursus? Of gaan ze naar de educatieve filmpjes kijken als voorbereiding op een college?

Probeer de volgende vragen te beantwoorden: 

  • Waar ga je de video voor gebruiken? (flipped classroom, extracurriculair, blended cursus, volledige onlinecursus, of nog iets anders?)
  • Is de video een verplicht onderdeel of is het extra hulpmiddel in je cursus?
  • Wanneer moeten je cursisten de video's te bekijken?
  • Hoe stel je de video aan je cursisten beschikbaar? Openbaar via sociale media of via een platform dat alleen met een wachtwoord toegankelijk is
  • Hoeveel video's wil je opnemen en hoe staan ze met elkaar in verband? 
  • Hoe ga je de impact en het gebruik van je video evalueren?

Meer weten over de didactische theorieën en het gebruikte onderzoek?

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.