Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Europaeum Spring School 'Law and Power'

Datum
maandag 18 april 2022 - woensdag 20 april 2022
Bezoekadres
Maison Française

Oxford

Deze Spring School zal de wisselwerking tussen Europa en de buitenwereld onderzoeken. Zowel in historisch als in hedendaags perspectief, met bijzondere aandacht voor recht en macht, d.w.z. formele instellingen en normen enerzijds en hiërarchische verhoudingen anderzijds. Aan het symposium wordt deelgenomen door masterstudenten, promovendi en post-docs, voornamelijk, uit de geestes- en sociale wetenschappen, met inbegrip van de rechtswetenschappen. De deelnemers zullen alternatieve lezingen geven over globalisering, onderlinge afhankelijkheid, de stroom van ideeën, institutionele modellen, mensen, materiële goederen enz. op wereldschaal en de gevolgen daarvan voor Europa in de loop der tijden.

Lees meer>

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.