Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Tussen Lumey en Oranje. Leiden en de Opstand van 1572

Datum
zondag 25 september 2022
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

In 2022 herdenkt Leiden samen met veel andere gemeenten de gebeurtenissen in het jaar 1572, het jaar dat de watergeuzen Den Briel innamen, en dat Leiden en de Hollandse steden besloten om samen te gaan werken met Oranje. In Leiden vinden we het zo vanzelfsprekend om het Ontzet te vieren, dat we er vaak nauwelijks meer bij stil staan – natúúrlijk vocht Leiden aan de kant van de Prins van Oranje en de Watergeuzen.  Maar twee jaar eerder had dat er nog om gespannen. In deze historische lezing verkent Judith Pollmann waarom de stad die controversiële stap eigenlijk zette. Wat betekende dat voor de Leidenaren? Waarom leidde het tot zoveel geweld tussen en tegen de burgers? Wie had er baat bij, en wie waren de verliezers? En waar was Willem van Oranje?

Judith Pollmann

Judith Pollmann is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis in Leiden en een specialist op het gebied van de Tachtigjarige Oorlog. Zij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en is een veelgevraagd adviseur en spreker voor nationale musea en media. In 2022 publiceerde zij samen met Raymond Fagel het boek 1572. Burgeroorlog in de Nederlanden.

De Historische Lezing is een samenwerking tussen het Instituut voor Geschiedenis van de Leidse universiteit, en de 3 October Vereeniging. In deze jaarlijkse lezing wordt door een wisselende spreker een thema belicht rond het beleg en ontzet van Leiden. De succesvolle lezingenreeks wordt uitgegeven door Primavera Pers en beleeft dit jaar de 26e editie.

De Historische Lezing wordt gehouden op zondag 25 september om 15.00 uur, in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. Gratis toegangskaarten voor de lezing zijn op 25 september vanaf 14.00 uur op te halen in het Academiegebouw, zolang de voorraad strekt. Er worden maximaal 2 toegangskaarten per persoon verstrekt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.