Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Regulating Relations: Controlling Sex and Marriage in the Early Modern Dutch Empire

  • A.S. Rose
Datum
woensdag 5 april 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. C.A.P. Antunes

Samenvatting

Naast het bedrijven van handel poogden de VOC en haar West-Indische tegenhanger de WIC ook hun machtspositie uit te breiden door het stichten en beheren van koloniën. Centraal in deze strategie was het stimuleren van een geordende, zichzelf voortplantende koloniale bevolking, met een Europese elite aan de top en een scherp onderscheid tussen vrije burgers en mensen in slavernij. De werkelijkheid was echter minder ordelijk. Van Oost tot West kwamen mensen van verschillende achtergronden, religies, en maatschappelijke posities elkaar tegen, en vormden relaties met elkaar. Deze verhoudingen – soms gewelddadig, soms liefdevol, zowel kortstondig als langdurig – konden de sociale scheidslijnen waar de koloniale hiërarchie op steunde onder druk zetten. Om deze reden ontstond een complex web van regels en juridische praktijken rondom de vraag wie met wie mocht trouwen en wat de gevolgen zouden zijn van ongepermitteerde relaties. Tegelijkertijd vormden zich, in de schaduw van compagniesforten, verscheidene soorten gemeenschappen, veelal niet Christelijk of Europees, die met koloniale instituties zoals rechtbanken en notarissen te maken kregen en er soms actief gebruik van maakten, maar niet volledig onder de controle van koloniale bestuurders stonden.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.