Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Beyond Friends and Foes: Immigration Policymaking in Contemporary China

  • J.T. Speelman
Datum
dinsdag 19 september 2023
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. F.N. Pieke
  • dr. K. Natter

Samenvatting

In China wonen 1 à 2 miljoen buitenlandse migranten, aangetrokken door de snelle socio-economische ontwikkelingen in het land. Deze migrantenpopulatie is zeer divers en kreeg al veel aandacht van onderzoekers. Minder is bekend over de houding van de Chinese staat ten opzichte van immigratie, en over het immigratiedebat in de Chinese samenleving. Deze dissertatie onderzoekt de Chinese immigratiepolitiek met aandacht voor 1) de prioriteiten van de centrale overheid op immigratiebeleid, 2) de belangen van lokale overheden als het gaat om migratiemanagement, en 3) de publieke opinie en haar rol in het beleidsproces. Het onderzoek is gebaseerd op meer dan honderd interviews verzameld in China (2018-2020), aangevuld met opinieonderzoek, beleids- en media-analyse.

Het onderzoek laat zien dat de Chinese staat ambitieuzer wordt op het gebied van immigratiebeleid, maar dat nieuw beleid vaak selectief wordt uitgevoerd. Dat komt door tegenstrijdige ambities binnen de bureaucratie, waarbij veiligheidsoverwegingen het steeds vaker winnen van economische doelstellingen, en groeiende zorg over de publieke opinie rond immigratie. Tegelijk blijkt uit het onderzoek dat deze publieke opinie gevarieerder en minder negatief is dan vaak wordt gedacht.

Deze studie biedt inzichten voor de discussie over de opkomst van China als wereldmacht: van de zorgwekkende positie van buitenlanders in de VS-China rivaliteit, tot de invloed van online nationalisme op Chinees beleid, en de politieke obstakels die ook China’s autoritaire overheid tegenkomt bij het uitvoeren van beleidsplannen. De casus van het Chinese immigratiebeleid biedt tegelijk een lens op bredere spanningen binnen de Chinese staat, die internationalisering nastreeft maar ook altijd op de hoede blijft voor buitenlandse invloed die de macht van China’s Communistische Partij zou kunnen beperken.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.