Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Quantumcommunicatie

Datum
donderdag 28 maart 2024
Tijd
Bezoekadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
Cleveringazaal

Quantumcommunicatie is een revolutionaire technologie die gebruikmaakt van de principes van de quantummechanica om quantuminformatie, in de vorm van qubits, te versturen. Eén van de eerste toepassingen is Quantum Key Distributie, of QKD, een extreem veilige manier om encryptiesleutels uit te wisselen waarmee vertrouwelijke informatie kan worden versleuteld, bijvoorbeeld de communicatie tussen overheden of bedrijven.

Een meer geavanceerd voorbeeld van quantumcommunicatie is quantumteleportatie, waarbij, door middel van deeltjesverstrengeling, de quantumtoestand van een deeltje wordt overgebracht naar een ander deeltje op afstand, zonder fysieke verplaatsing. Quantumteleportatie is van groot belang voor toekomstige quantumcomputers, die zo met elkaar kunnen communiceren, en het maakt blind quantum computing mogelijk. Dankzij de verstrengeling kunnen quantumcomputers hun capaciteit combineren, om zo nog complexere en snellere berekeningen te doen die voor een klassieke computer onmogelijk zijn. Die berekeningen leiden bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en materialen.

Quantumcommunicatie gebruikt licht als drager van de informatie, dat via optische fibers, lucht of vacuüm kan worden verstuurd. Ruimtevaart speelt een cruciale rol om de informatie over grotere afstanden te transporteren en grondnetwerken met elkaar te verbinden tot een quantum internet. Hiervoor worden satellieten gebruikt waarmee de quantuminformatie over grotere afstanden op de grond kan worden verstuurd en waarmee alle baanbrekende toepassingen van quantumtechnologie wereldwijd beschikbaar worden. Vang deze avond met Janice van Dam en Bob Dirks een glimp op van de toekomst van communicatietechnologie!

Meer informatie en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.