Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Computational speedups and learnability in quantum machine learning

  • C.F.S. Gyurik
Datum
donderdag 4 april 2024
Tijd
Bezoekadres
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. V. Dunjko

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt de bijdrage van quantumcomputers aan machine learning binnen Quantum Machine Learning. Quantum Machine Learning belooft innovatieve perspectieven en methoden voor het oplossen van complexe problemen in machine learning, dankzij de unieke capaciteiten van quantumcomputers. Deze computers verschillen fundamenteel van klassieke computers door het gebruik van kwantummechanica, met qubits die, door superpositie, zowel 0 als 1 tegelijk kunnen zijn. Het proefschrift verkent diverse voorstellen binnen quantum machine learning, waaronder het gebruik van quantumalgoritmen in topologische data-analyse. Resultaten tonen aan dat quantumalgoritmen problemen oplossen die klassiek als inefficiënt worden beschouwd. Het onderzoekt ook structural risk minimization in quantum machine learning-modellen en identificeert belangrijke instellingen voor nieuwe quantum-machineleermodellen. Daarnaast introduceert het quantummodellen in reinforcement learning, die vergelijkbare prestaties leveren als traditionele modellen en in bepaalde scenario's superieur zijn. Het laatste deel identificeert leertaken in de computational learning theory waar quantumleeralgoritmen exponentiële voordelen hebben. Samenvattend draagt dit proefschrift bij aan het begrip van quantumcomputers bij het oplossen van complexe machine learning-problemen, van topologische data-analyse tot reinforcement learning en computationele leertaken.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.