Universiteit Leiden

nl en

Debat

Dialoogsessie faculteitsbureau: Veilig onderzoek en academische vrijheid binnen Geesteswetenschappen

Datum
dinsdag 4 juni 2024
Tijd
Bezoekadres
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
1.28

Kennisveiligheid, ethiek, datamanagement en academische vrijheid zijn actuele thema’s op de universiteiten en in de media. Binnen de Faculteit Geesteswetenschappen houden wij ons ook bezig met de (door)ontwikkeling van deze thema’s. Het is belangrijk dat het beleid en de ondersteuning hiervoor vanuit de faculteit goed aansluit op de realiteit van het doen van onderzoek binnen de geesteswetenschappen. Wij gaan daarom graag in gesprek met onderzoekers binnen onze faculteit om te bespreken waar zij tegen aanlopen bij het doen van onderzoek als het gaat om risico’s op beïnvloeding van (externe) partners, politiek sensitieve thema’s of het werken met gevoelige data.

Voorbeelden van vragen die we graag bespreken:

  • Hoe gaan we om met ongewenste inmenging door samenwerkingspartners bij het opstellen en uitvoeren van onderzoek, met in achtneming van de academische vrijheid en integriteit? Te denken valt bijvoorbeeld aan de financiële afhankelijkheid van een overheid of instituut die beperkingskaders opstelt betreffende het publiceren van bepaalde data.
  • Hoe gaan we om met onderzoek dat potentieel risico kan opleveren voor de onderzoeker zelf, de onderzoeksgroep, studenten, de faculteit dan wel de universiteit? Het gaat dan niet alleen om fysieke risico’s, maar bijvoorbeeld ook om cybersecurity.

De uitkomsten van dit gesprek helpt de afdeling Beleid, Advies en Strategie (BAS) van het faculteitsbureau in het organiseren van goede ondersteuning en bij het adviseren over beleid. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een universitair afwegingskader voor internationale beurspromovendi.

Voor deze sessie nodigen wij graag geïnteresseerde onderzoekers en andere collega’s uit om met elkaar in gesprek te gaan en hun ervaringen met elkaar te delen. Hiervoor zal een informele lunchsessie van 1,5 uur plaatsvinden op dinsdag 4 juni 2024 van 12.00-13.30 uur in Lipsius 1.28.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich via dit formulier registeren voor de sessie (deadline 27 mei om 9.00 uur i.v.m. de bestelling van de catering). 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.