Universiteit Leiden

nl en

Studieondersteuning - Studievaardigheden en studiemanagement

Cursus Informatievaardigheden

De Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) organiseert cursussen, zowel online als fysiek, gericht op het verbeteren van de informatievaardigheden in onderwijs en onderzoek.

Doelgroep
Docent
Werkvorm
e-Learning
Workshop

Instructie informatievaardigheden

Op aanvraag onderwijzen we academische vaardigheden binnen uw cursus of opleiding. Wij bieden onder meer cursussen over de volgende onderwerpen:

  • Vinden van wetenschappelijke artikelen
  • Start een scriptie
  • Beoordelen van informatie
  • Gebruik van Bijzondere Collecties
  • Plagiaatpreventie
  • Reference managers

Online workshops vinden plaats via Kaltura of Teams (indien het een kleine groep betreft). Voor meer informatie over de workshops zie de pagina Informatievaardigheden of mail met helpdesk@library.leidenuniv.nl.

Informatiespecialisten en vakreferenten passen elke workshop aan op de specifieke behoeften van uw college en studenten. We hanteren daarom de volgende richtlijnen:

  • Neem ten minste twee weken voordat u een instructie wilt contact met ons op.
  • We raden ten zeerste aan aanwezig te zijn bij de workshop. In onze ervaring zijn studenten dan meer betrokken.
  • Sessies zijn het effectiefst wanneer ze tijdens collegetijden worden gegeven en wanneer studenten een opdracht moeten maken waarin ze de vaardigheden kunnen toepassen die we in de workshop behandelen.
  • Omdat instructies individueel worden aangepast, is elke informatie over het college, zoals een syllabus, welkom.

Online tutorials

De bibliotheek biedt interactieve tutorials aan die toegankelijk zijn via de website van de bibliotheek. Op verzoek kunnen een of meerdere modules klaargezet worden in een virtuele omgeving inclusief toetsen. Neem voor meer informatie contact op met uw vakreferent.

Zoeken van wetenschappelijke informatie
De algemene tutorial Werken met de catalogus leert studenten hoe ze een boek kunnen lenen, artikelen kunnen vinden en hoe te zoeken op auteur of onderwerp.

De tutorials Vinden van algemene en vakspecifieke literatuur zijn onderwerpsgericht. Gedekte gebieden zijn o.a. Wikipedia, Google Scholar, e-books, vakspecifieke databases, kranten en speciale collecties.

Beoordelen en evalueren

Hierin leert de student met behulp van verschillende tutorials over het verschil tussen populaire en wetenschappelijke bronnen en informatie te evalueren.

Verwerken en verwijzen

In deze tutorials leert de student over wat de regels zijn met betrekking tot citeren en waar de grens ligt met plagiaat.

Schrijven van een scriptie

Deze pagina geeft een overzicht van de bronnen die studenten kunnen helpen bij het schrijven van een scriptie of paper. 

Subject Guides

Subject Guides zijn een startpunt voor onderzoek op een bepaald vakgebied. Vakreferenten kunnen een subject guide voor specifieke collegereeksen opzetten met een overzicht van aanbevolen bronnen, zoals bibliografieën, fulltext-databases en naslagwerken. Naar deze gidsen kan dan worden gelinkt vanuit de Brightspace.

Vakreferenten kunnen ook op maat gemaakte pagina's over bibliotheekbronnen opzetten in Brightspace, met duurzame links naar onderzoeksbronnen die zowel op als buiten de campus toegankelijk zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.