Universiteit Leiden

nl en

Leergang Onderwijsbestuurders

De Universiteit Leiden heeft een lange historie in academische tradities. Tegelijkertijd zijn we innovatief en toonaangevend op vele gebieden van de wetenschap. De ontwikkelingen binnen onze organisatie en daarbuiten gaan razendsnel. Dat vraagt om flexibel en verbindend leiderschap. De leergang voor Onderwijsbestuurders draagt bij aan de ontwikkeling van het leiderschap binnen complexe (onderwijs)organisaties.

Doelgroep
Docent
Leidinggevende
Onderzoeker
Docent
Teresa Cardoso Ribeiro (Publidox)
Werkvorm
Leergang

Doelgroep

De leergang Onderwijsbestuurders (LOB) helpt (toekomstige) onderwijsdirecteuren, opleidingsdirecteuren of opleidingsvoorzitters om hun rol te nemen in het aansturen van het onderwijsproces, zowel binnen afdelingen als over afdelingen en instituten heen.

Leerdoelen van deze leergang:

· Het verhelderen van de rol van de onderwijsbestuurder: met elkaar, met bestuurders en gastdocenten;

· Het kennen en kunnen inzetten van verschillende beïnvloedingstijlen en gesprekstechnieken;
· Inhoudelijke kennis verdiepen op het gebied van onze interne organisatie, universitaire kaders, het proces van kwaliteitszorg met daarbij onderwijsvisitaties en accreditaties en het beoordelen van onderwijsprogramma’s aan de hand van de onderwijsvisie;
· Het reflecteren op het eigen leiderschap: slim opereren binnen de Leidse context;
· Het opbouwen van een eigen netwerk binnen de universiteit met diensten en andere onderwijsbestuurders

Onderwerpen

De LOB richt zich op:

· Het uitdiepen van jouw persoonlijke uitdagingen die de rol van onderwijsbestuurder met zich meebrengen;
· Het uitbreiden van kennis en leiderschapsvaardigheden
· Opereren in de Leidse context en beïnvloeden
· Het aansturen van het onderwijsproces, daarbij een eigen koers bepalen en anderen daarin meenemen
· Uitbreiding van je netwerk van medebestuurders en interne specialisten

Na afloop van de training

Beheers je de verdiepende inzichten ter versterking van je rol als onderwijsbestuurder. Heb je een duidelijk beeld van je eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden; ben je je bewust van het krachtenveld waarin je opereert en hoe je je daartoe verhoudt; en ben je in staat je rol in te nemen en waar nodig af te bakenen.

Aanpak

Deze leergang bestaat uit 6 dagdelen verspreid over 4 bijeenkomsten over de periode van ongeveer 2 maanden. Naast het aanbieden van kennis en het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, biedt deze leergang een netwerk van medebestuurders en interne specialisten die deelnemers kunnen adviseren bij hun dagelijks werk. Het uitgangspunt is leren van en met elkaar door middel van intervisie en leren van eigen casuïstiek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.