Universiteit Leiden

nl en

Communicatie | Leiderschap

Skillslab Het goede gesprek: train je GROW-vaardigheden

Wat is er nodig voor een goed gesprek op de werkvloer? In dit Skillslab leer je de kunst van het voeren van gesprekken die verder gaan dan alleen resultaten beoordelen; gesprekken die zich richten op de bijdrage, ontwikkeling en welzijn van het individu binnen het team. We bieden je de tools voor een continue dialoog, met ruimte voor toekomstgerichte feedback.

Docent
Anne Bouwmeester  (Ardis)
Werkvorm
Training

Doelgroep

Dit skillslab is onmisbaar voor alle leidinggevenden (zowel WP als OBP) die streven naar een diepgaande(re) en constructieve dialoog met hun teamleden.

Het goede gesprek

Tijdens deze interactieve eendaagse skillslab ontvang je een palet aan gesprekstechnieken, die jou als leidinggevende helpen om op een resultaatgerichte, en tegelijkertijd ondersteunende manier met je medewerker in gesprek te gaan. Dit draagt bij aan de gesprekken die we nastreven met GROW en bieden handvatten om samen met je teamleden gericht en met plezier bij te dragen aan de eigen ambities en die van het team.

Ontdek technieken om:

 • Een brede reeks onderwerpen effectief te bespreken, van individuele prestaties tot teamdynamiek
 • Constructieve feedback te geven gericht op toekomstige verbeteringen en kansen.
 • Actieve betrokkenheid, empathie en continue professionele ontwikkeling te bevorderen binnen je team.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Coachen op ontwikkeling van medewerkers.
 • Constructieve feedback geven waar de ander echt naar kan luisteren.
 • Voeren van lastige gesprekken.
 • Heldere afspraken maken over en weer; verwachtingen expliciet maken gekoppeld aan de ambities van je team en vanuit heldere criteria, die je als leidinggevende hebt.
 • Op een heldere wijze een gesprek starten, structuur geven aan een gesprek en bewust interveniëren daar waar nodig.

Aanpak

Het Skillslab bestaat uit een interactieve trainingsdag, waarin korte theoretische instructies worden afgewisseld met praktische oefeningen en collegiale consultaties. We werken met acteurs om (lastige) gesprekken te simuleren, waarbij je direct feedback krijgt op jouw gespreksvoering.

Competenties

De training benadrukt leiderschapscompetenties zoals:

 • heldere verwachtingen stellen
 • feedback geven, betrokkenheid
 • interesse tonen
 • empathie
 • stimuleren van leren

Na afloop van de training

 • Kun je effectieve gesprekken voeren over een breed spectrum van onderwerpen.
 • Ben je in staat om heldere en wederzijds ondersteunde afspraken te maken.
 • Heb je een verdiepend inzicht in jouw eigen communicatiestijlen en de impact daarvan op anderen.
 • Beschik je over uitgebreide gesprekstechnieken die jouw flexibiliteit en effectiviteit als leidinggevende vergroten.

Ben je nieuwsgierig naar wat GROW precies inhoudt? Op de medewerkerssite vind  je meer informatie over de gesprekscyclus en andere tools ter ondersteuning.

Universiteit Leiden wil blijven bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap. Waar we in open gesprekken en met respect voor elkaar actief samenwerken en bijdragen aan het waarmaken van onze ambities. Want het is niet alleen belangrijk wat we precies doen, maar ook hoe we de dingen doen.  

Deze skillslab is een korte training, waarin vooral ingezet wordt op het aanleren en verdiepen van communicatieve en leiderschapsvaardigheden. Daarmee maakt deze skillslab onderdeel uit van de leiderschapsontwikkeling-opleidingen van de universiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.