Universiteit Leiden

nl en

Communicatie

Skillslab: Communiceer vanuit je kracht

We communiceren de hele dag en toch zorgt communicatie regelmatig voor frustraties. We drukken vaak onbedoeld op elkaars 'rode knoppen' wat tot irritatie kan leiden. En door miscommunicatie duurt een overleg of beslissing vaak langer. Hoe zou het zijn als je wél soepel en effectief kunt communiceren met je collega’s, je leidinggevende, studenten of andere betrokkenen?

Docent
Martine van den Hoed (The Up Movement )
Werkvorm
Training

Doelgroep

Al het universitair personeel

Communiceer vanuit je kracht 

Iedereen heeft een unieke communicatiestijl en op een authentieke manier communiceren zorgt voor de meeste impact. In deze interactieve en dynamische training oefen je diverse gesprekstechnieken om jouw communicatievaardigheden aan te scherpen. Het maakt je bewuster van je eigen stijl en het geeft je praktisch toepasbare handvatten die je in alle situaties kunt inzetten. In de training werk je bij voorkeur ook aan de hand van eigen casuïstiek.

“Een verhelderende training over communicatie, met een mooie balans tussen theorie en praktijk’’

Je krijgt verschillende theorieën en modellen aangeboden, en je gaat vooral zelf aan de slag om jouw communicatieve vaardigheden uit te breiden en te versterken. Om zoveel mogelijk uit deze training te halen, staan je eigen praktijksituaties hierbij centraal.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Communicatiestijlen
 • Stijlflexibiliteit
 • Aansluiten bij de ander
 • Verschillende posities in communicatie
 • Constructieve feedback geven en ontvangen

Aanpak

Je start de skillslab met het invullen van een persoonlijke, online intake. Het geeft je al de ruimte om stil te staan bij jouw eigen communicatiestijl. Wat gaat je goed af en wat vind je lastig en welk leerdoel wil je voor jezelf formuleren. De leiderschaps-competentie-kaarten geven je inspiratie en richting voor jouw leerdoel. En op basis van de input uit de intakes kan de trainer het programma nog meer op maat samenstellen.

Tijdens de trainingsdagen werken we in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers. Op deze manier is er én voldoende individuele ruimte én kun je ook van elkaar leren.

Op de eerste en tweede trainingsdag verdiepen we je communicatievaardigheden aan de hand van diverse praktische handvatten. In de middagen gaan we samen met de trainingsactrice ‘experimenteren’ met je eigen praktijksituaties.

We noemen het bewust ‘experimenteren’, omdat het je de kans geeft om uit te proberen hoe een andere communicatie aanpak ook kan werken. De meeste deelnemers vinden dit vooraf wat spannend, maar we bieden voldoende veiligheid en daarmee wordt het juist een onderdeel wat enorm wordt gewaardeerd.

Tijdens de laatste trainingsochtend verankeren we alle geleerde handvatten en is er ook weer ruimte om naar eigen casuïstiek te kijken. Natuurlijk brengen we ook nog extra handvatten, passend bij de leervragen in de groep.

“Tijdens deze training leer je in een veilige omgeving moeilijke situaties in communicatie te oefenen.”

Competenties

In de training staan de volgende leiderschapscompetenties centraal

 • Communicatie 
 • Assertiviteit 
 • Feedback 
 • Heldere verwachtingen 
 • Samenwerken met anderen 
 • Flexibiliteit 

Na afloop van de training

 • Heb je geoefend met eigen praktijkvoorbeelden. 
 • Ken je jouw eigen communicatiestijl en herken je die van anderen.
 • Heb je concrete handvatten hoe te schakelen naar een andere communicatiestijl om zo beter aan te sluiten bij de ander.
 • Ben je in staat om op verschillende communicatieniveaus in het gesprek te interveniëren.
 • Kan je op constructieve manier feedback geven en ontvangen.
 • Beschik je over een aantal gesprekstechnieken die je flexibiliteit en effectiviteit vergroot en bijdragen aan jouw communicatiekracht.
 • Kun je de inzichten en handvatten uit de skillslab gebruiken bij jouw GROW-gesprekken.

Universiteit Leiden wil blijven bouwen aan een gezonde, betrokken en lerende gemeenschap. Waar we in open gesprekken en met respect voor elkaar actief samenwerken en bijdragen aan het waarmaken van onze ambities. Want het is niet alleen belangrijk wat we precies doen, maar ook hoe we de dingen doen.  

De skillslabs zijn korte, praktische trainingen waarin je jouw communicatieve en leiderschapsvaardigheden kunt verstevigen en verdiepen. Dit draagt bij aan een werkomgeving waarin talent zich kan ontwikkelen en waar onze ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en impact tot bloei komen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.