Universiteit Leiden

nl en

Communicatie

Strategisch adviseren

Het voeren van adviesgesprekken is een belangrijke vaardigheid voor adviseurs. Tijdens deze leergang ga je aan de slag met de verschillende communicatiestijlen en rollen in het adviesproces. Je oefent het achterhalen van de vraag achter de vraag, hoe je omgaat met lastige gesprekken en weerstand en hoe je opdrachtgevers en collega's in beweging krijgt.

Doelgroep
Ondersteunend personeel
Docent
Edith Smulders
Werkvorm
Leergang

Als adviseur wordt van je verwacht dat je een gelijkwaardig gesprekspartner bent. Binnen een multidisciplinaire context kun je vanuit een strategisch perspectief je opdrachtgever adviseren. Je kunt de kern van een adviesvraag doorgronden en je hebt de belangen van je opdrachtgever scherp. Deze leergang legt een stevig fundament onder je adviesvaardigheden. Het verdiept je inzicht in stakeholdermanagement en leert je een adviesgesprek te voeren binnen een complexe en multidisciplinaire werkomgeving.

De leergang zoomt in op drie gebieden:

 1. Het kennen en herkennen van je eigen krachten, valkuilen en persoonlijke opvattingen.
 2. Het fijn slijpen van skills, methoden en technieken rondom advisering.
 3. Het onderzoeken van je eigen rol en je positie en het effect hiervan op jezelf én op de belangrijkste stakeholders.

De leidraad is het adviesgespreksmodel. Hiermee oefen je het achterhalen van de vraag achter de vraag, het interveniëren op niveau(s) en het effectief omgaan met ‘weerstand’.

Doelgroep

Medewerkers, zowel WP als OBP, met een adviserende rol. '

Modules

De leergang bestaat uit 3 modules:

Module 1 - Ik als adviseur

In de eerste module maak je de vertaalslag naar je persoonlijke leerdoelen. We bespreken het adviesgespreksmodel ('van contact tot contract') en gaan in op de vragen: wie ben je, welke rol heb je en hoe zet je jezelf neer? Aan de hand van een verkenning van verschillende communicatiestijlen en type adviesrollen onderzoek je welke stijl het beste past bij jouw eigen werkomgeving. Je focust op de belangrijkste stakeholders en onderzoekt als eerste wat dit vraagt in positionering en contractering – onderling en richting derden. Samen met de deelnemers definieer je een aantal experimenten waarmee actief gewerkt kan worden aan persoonlijke leerdoelen. Om de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen, ga je aan de slag met een acteur om de adviesvraag te analyseren. En met een workshop Aikido leer je hoe je (fysiek) krachtiger kunt zijn, zonder dat dit energie kost. 

Module 2 en 3 - Van contact naar contract

Geen enkele adviesopdracht of opdrachtgever is hetzelfde. De belangen zijn divers en vaak tegengesteld. Tijdens deze modules analyseer je het krachtenveld en doe je gerichte oefeningen om hier effectief op in te spelen. Je werkt met eigen casuïstiek. Afhankelijk van je leervraag zoom je in op de verschillende rollen en posities in het adviesproces, op de stijlen van invloed, het ontdekken van je eigen stijl tegen het licht van andere stijlen, en hoe je opdrachtgevers en collega’s in beweging kunt zetten.

Module 3 is vooral gericht op het effectief beïnvloeden van verschillende stakeholders op meerdere niveaus. Ook ga je dieper in op de multidisciplinaire en diverse context. Je oefent met het voeren van lastige gesprekken en hoe je omgaat met weerstand.

Na afloop van de leergang

Je hebt geleerd om:

 • een duurzame relatie op te bouwen met de opdrachtgever
 • te beoordelen wanneer je, op basis van voortschrijdend inzicht, een nieuwe afspraak maakt met je opdrachtgever (her-contractering)
 • te communiceren en interveniëren op direct en indirect niveau
 • om te gaan met weerstand, confrontaties en beïnvloeding van buitenaf
 • verwachtingen en grenzen aan te geven
 • het speelveld en de belangrijkste spelers in eigen adviestrajecten te overzien
 • om te gaan met verschillende belangen en deze te incorporeren in adviezen
 • om te gaan met diversiteit

Aanpak

In deze leergang maak je vanuit het profiel van de strategisch adviseur een vertaalslag naar jouw persoonlijke leerdoelen, je talenten en overtuigingen. Waar sta jij voor en aan welke adviesvaardigheden wil jij gericht werken? We verstevigen jouw expertise als strategisch adviseur door te oefenen, te experimenteren en te leren van elkaar. Je ontwikkelt soft-skills (sociale en communicatieve vaardigheden) om in de samenwerking met anderen de hard-skills (o.a. krachtenveldanalyse) effectief in te zetten. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.