Universiteit Leiden

nl en

Management | Communicatie

Grip op verzuim

Hoe je communiceert met een zieke medewerker heeft effect op het verloop van het ziekteverzuim. Het voeren van verzuimgesprekken vergt goede gespreks- en motivatietechnieken. Ontdek hoe je op een positieve, maar directe manier kunt communiceren met een verzuimende medewerker, of iemand die dreigt te verzuimen.

Doelgroep
Leidinggevende
Docent
Els Koudstaal
Werkvorm
Training

In de training staat de visie op verzuim centraal en wordt geoefend met (gesprekken over) verzuimbegeleiding, frequent verzuim en preventief verzuim.

Inhoud

De training is opgezet om meer duidelijkheid te bieden aan leidinggevenden in wat wel en niet van hen verwacht c.q. geëist kan worden en waar hun grenzen liggen.

Programma

De training is praktijkgericht en interactief waarbij de visie op verzuim centraal staat. In de ochtend wordt de theorie getoetst aan de praktijk (en andersom) en in de middag staat het oefenen met de praktijksituaties van deelnemers centraal. Als leidinggevende krijg je handvatten aangereikt om invulling te geven aan jouw rol in het verzuimproces en de verzuimvisie. Je leert vaardigheden en krijgt instrumenten aangereikt waardoor je meer durf, kennis en mogelijkheden krijgt om verzuimende medewerkers op een positief kritische manier (betrokken en effectief) te benaderen. Met het geleerde kun je het vermijdbare verzuim succesvol en blijvend terugdringen, dan wel het bestaand verzuim positief beïnvloeden.

Het resultaat van de training is dat:

  • Je vertrouwd bent met de verantwoordelijkheden en de rol die je vervult ten aanzien van verzuim, en tevens zicht heeft op de rollen van de bedrijfsarts, de personeelsadviseur en andere actoren.
  • Je op de hoogte bent van de belangrijkste (veranderde) wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim.
  • Je in staat bent om verzuim los te zien van ziek zijn en daarbij uit gaat van wederzijdse verantwoordelijkheden van medewerker en leidinggevende.
  • Tevens ben je in staat te denken in mogelijkheden om verzuimende medewerkers bij het werk te houden.
  • Je bent in staat om goede, resultaatgerichte gesprekken met de medewerkers te voeren.
  • Voorafgaand aan de training wordt een korte voorbereidingsopdracht toegestuurd.

Doelgroep

Leidinggevenden, WP en OBP.

Doelgroep en prijs*

Medewerkers Universiteit Leiden:  € 100,00

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.