Universiteit Leiden

nl en

Facilitair, ICT

Call for proposals: Algemene beleidsruimte bibliotheekbudget FGW

13 april 2022

De Faculteit der Geesteswetenschappen reserveert ook in 2022 binnen het bibliotheek-budget een bedrag van 100.000 euro als algemene beleidsruimte. Deze ruimte kan worden benut voor de aanschaf van (bij voorkeur digitale) informatiebestanden die van groot belang zijn voor Leids onderwijs en/of onderzoek, maar te duur zijn om uit de reguliere middelen te worden bekostigd. 

Hiermee nodigen wij alle medewerkers in dienst van onze faculteit uit uiterlijk 22 april 2022 voorstellen te doen voor de besteding van dit budget.

De procedure is als volgt:

 1. U legt uw voorstel voor aan de vakreferent voor uw vakgebied en stelt in overleg met hem/haar de aanvraag op (klik hier voor een overzicht van vakreferenten)
 2. U legt uw voorstel voor instemming voor aan uw instituutsdirectie.
 3. U stuurt deze aanvraag naar Marcel Belderbos van het faculteitsbureau (m.c. belderbos@hum.leidenuniv.nl).
 4. De aanvragen worden besproken in de vergadering van de bibliotheekcommissie (wetenschappelijk directeuren met het faculteitsbestuur en de directie van de Universiteitsbibliotheek), die een keuze maakt.

De criteria voor aanschaf uit de beleidsruimte zijn de volgende:

 • Het informatiebestand is bij voorkeur digitaal.
 • Het informatiebestand is van groot belang voor Leids onderwijs en/of onderzoek waardoor de Faculteit der Geesteswetenschappen zich kan profileren t.o.v. andere universiteiten.
 • Het informatiebestand kan niet bekostigd worden uit de reguliere collectiebudgetten (bijvoorbeeld omdat het zeer duur is).
 • Het informatiebestand is bij voorkeur relatief breed inzetbaar binnen één of meerdere instituten.
 • Het informatiebestand kan bij voorkeur “gekocht” worden (en kent dus geen jaarlijkse licentiekosten) waardoor het “eigendom” wordt van de Universiteit Leiden.

Toelichting op de aanvraag

De aanvraag omvat de volgende gegevens (de vakreferent kan u helpen bij het opstellen van de 
volledige aanvraag):

Inhoudelijke motivatie

 • Is de aanschaf van belang voor een nieuw te starten opleiding; moet daarvoor een inhaalslag gedaan worden?
 • Is de aanschaf van belang voor een onderzoeksaanvraag?
 • Is de aanschaf van belang voor het ondersteunen van een nieuwe onderzoeksgroep / nieuw onderzoeksproject? Is er sprake van bijzondere subsidies (Spinoza, veni, vidi, vici)?
 • Is het informatiebestand belangrijk voor de profilering van de faculteit der Geesteswetenschappen; is het informatiebestand een aanwinst voor de faculteit of de universiteit? 

Inhoud van het informatiebestand

 • Korte inhoudelijke beschrijving.
 • Vergelijking met andere reeds beschikbare informatiebestanden.
 • Uniciteit binnen Nederlandse universiteiten.
 • Kwaliteitsborging van de informatie.
 • Informatietype (full text, bibliografisch, data, encyclopedisch, archief).

Aan te leveren gegevens

 • Titel en URL.
 • Indiener van het voorstel.
 • Vakreferent.
 • Eenmalige kosten.
 • Structurele kosten en budget waaruit deze kosten worden gefinancierd.
 • Wordt er een bijdrage uit het onderzoeksbudget verwacht?
 • Uitkomst van de technische trial
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.