Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Nieuwe Regeling Datamanagement voor Universiteit Leiden

18 maart 2022

De Universiteit Leiden vindt zorgvuldige omgang met onderzoeksdata van groot belang. Het draagt bij aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en reproduceerbaarheid van onderzoek en maakt hergebruik van onderzoeksdata mogelijk. Het College van Bestuur heeft in december 2021 een nieuwe Regeling Datamanagement vastgesteld. De regeling beschrijft de aandachtspunten voor de omgang met onderzoeksdata in de verschillende fasen van het onderzoek. Ook beschrijft het de verantwoordelijkheden van iedereen die betrokken is bij onderzoek. De nieuwe regeling vervangt vanaf nu de regeling uit 2016. 

Meer aandacht voor taken en verantwoordelijkheden

De regeling uit 2016 was in een aantal opzichten verouderd. Zo is er sinds 2018 nieuwe Europese wetgeving voor de omgang met persoonsgegevens (AVG) en een nieuwe gedragscode Wetenschappelijke Integriteit voor de Nederlandse Universiteiten (NGWI). Ook is er in het Strategy Evaluation Protocol (SEP, 2021-2027) aandacht voor het delen en hergebruik van onderzoeksdata en -software. De inmiddels alom erkende FAIR principes, die staan voor Findability, Accessibility, Interoperability en Reusability, voor verantwoorde omgang met onderzoeksdata zijn nu ook in de regeling opgenomen. Nieuw is de aandacht voor software en andere research output en voor onderzoeksgegevens die worden verzameld door studenten. In een begrippenlijst wordt een aantal termen uit de regeling toegelicht. Ook is er meer aandacht voor taken en verantwoordelijkheden. 

Universitair raamwerk

De Regeling Datamanagement is bedoeld als universitair raamwerk en vergt nadere uitwerking op disciplineniveau. De faculteiten zijn verantwoordelijk voor de verdere uitwerking in een eigen ‘dataprotocol’. Hiervoor is een template beschikbaar. De ambitie is dat alle faculteiten in 2022 zo’n dataprotocol uitwerken. Faculteiten en instituten krijgen hierbij ondersteuning van de eigen facultaire datastewards en centrale ondersteuning van UBL’s Centre for Digital Scholarship en het ISSC.

De nieuwe regeling staat op de website. Neem voor vragen over de regeling of het dataprotocol template contact op met Fieke Schoots: f.schoots@library.leidenuniv.nl - van het Centre for Digital Scholarship.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.