Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Thuiswerkbeleid: samen kijken wat werkt

6 mei 2022

De Universiteit Leiden is een moderne werkgever waarbij deels thuiswerken wordt gefaciliteerd, zowel materieel als immaterieel. Thuiswerken is niet vastgelegd als een recht en ook niet als plicht. Goede afstemming tussen leidinggevende en het team, en tussen leidinggevende en medewerker is belangrijk. De nadruk ligt op teambelang: de ontmoeting van de academische gemeenschap is belangrijk.

Heb je een dienstverband van 0,5 fte of meer en een functie waarbij je thuis kan werken, dan mag je dit tenminste één dag in de week doen. Omgekeerd geldt dat je dan minimaal 40% van je dienstverband aanwezig bent op kantoor.

In deze voor iedereen nieuwe fase is het kijken naar wat het best ‘werkt’. Neem daar met elkaar de ruimte voor, want er is geen vast recept; samen mogen jullie het passend maken. Je leidinggevende is op de hoogte van alle regels en mogelijkheden en zal met jou en het team passende afspraken maken over hybride werken en thuiswerken. Daarbij kun je het hebben over hoe je samenwerkt in je team, wat je op de campus doet en wat thuis. En over zaken die jullie belangrijk vinden in het samenwerken.

De faciliteiten en voorzieningen op een rijtje

  • Meubilair aanvragen: via serviceplein. Het gaat om een tafel en een bureaustoel.
  • ICT-middelen, zoals een laptop aanvragen: Via IFZ, na akkoord van de leidinggevende. 

Voorwaarden thuiswerkfaciliteiten

  • Je hebt een arbeidsovereenkomst van ten minste 19 uur (0,5 fte bezoldigd)
  • Je hebt een functie waarbij je mag thuiswerken en dit kun je structureel tenminste één dag in de week doen.

Heb je een arbeidsovereenkomst van minder dan 19 uur, dan kun je in overleg met je leidinggevende thuiswerken. Je hebt dan geen beschikking over thuiswerkfaciliteiten. 

Buitenland?

De hoofdregel is: werken in Nederland en de standplaats is Den Haag en/of Leiden. Uitgangspunt is dat de thuiswerkplek ook in Nederland is.

Wat zegt de CAO?

Informatie over reiskosten en de tegemoetkoming voor het thuiswerken (voor een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag en 25 euro internetvergoeding) kan worden teruggevonden in de CAO (bijlage A, paragraaf 5) en de medewerkerswebsite over Thuiswerkvergoeding - Universiteit Leiden. Volgens de CAO zijn student-assistenten en oproepkrachten en overige medewerkers zonder arbeidscontract uitgesloten van deze tegemoetkoming.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.