Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Coronaproof het nieuwe academisch jaar in

7 juli 2022

In de afgelopen twee coronajaren heeft de faculteit zich heel flexibel moeten opstellen als het ging om de aanpassing van het onderwijs naar een hybride of volledige lockdown situatie. We hopen van harte dat we deze tijd definitief achter ons hebben gelaten. Mochten we echter onverhoopt te maken krijgen met een nieuwe coronagolf, dan zijn we daarop voorbereid.

Bij een nieuwe coronagolf gaan we uit van drie scenario’s waarvoor de faculteit alvast scripts heeft opgesteld op basis van geleerde lessen uit de voorgaande jaren:

  • Scenario 1: gewone situatie: al het onderwijs vindt plaats op de Campus (zoals gecommuniceerd in deze mededeling van 23 juni 2022)
  • Scenario 2: hybride situatie waarbij onderwijs, met name de werkgroepen, deels op de Campus plaatsvindt, zij het met  beperkingen, en de rest online.
  • Scenario 3: Volledig online onderwijs in een lockdown situatie.

Per september 2022 gaan we uit van de normale situatie waarbij er ruimte is om gebruik te maken van online onderwijsvormen uit de afgelopen tijd die goed zijn bevallen:

  • Onderwijs en toetsing (hoorcollege, werkgroep, schriftelijke tentamens) vinden plaats op de Campus. Uitzonderingen zijn enkele specifieke vakonderdelen die volgens de huidige vakopzet reeds online aangeboden worden en maatwerk voor incidentele gevallen (m.n. risicogroepen).
  • Hoorcolleges worden opgenomen, maar de docent bepaalt wanneer een opname beschikbaar gesteld wordt. Werkgroeponderwijs wordt alleen opgenomen of gestreamd in bijzondere gevallen, zie hierboven.  
  • De komende tijd blijft er doorgewerkt worden aan verdere verbetering van de opnamefaciliteiten en technische uitrusting van onderwijsruimtes.

In een notitie van onderwijsbeleid, die is opgesteld in opdracht van het faculteitsbestuur en in overleg met het onderwijsbestuur en opleidingscommissies, worden de scripts voor de drie scenario’s uitgebreid beschreven. De notitie kun je hiernaast vinden of via deze link.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.